Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart
ACTUEEL
MENU

Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart

14-Jul-2018

Roger Cohen   fd

’Dit geklungel gaat me aan het hart’, zegt Guus Berkhout. De emotie spat ervan af als de 78-jarige emeritus hoogleraar praat over Schiphol. Al twintig jaar houdt hij zich bezig met het lot van de luchthaven en haar omwonenden, maar zijn ergernis wordt alleen maar groter. ’We hebben zo veel deskundigheid in Nederland, maar Schiphol laat het echt van alle kanten afweten.’

Artist’s impression van de nieuwe A-terminal op Schiphol. De hal, die een capaciteit krijgt van 14 miljoen reizigers per jaar, moet in 2023 in gebruik worden genomen.
Artist’s impression van de nieuwe A-terminal op Schiphol. De hal, die een capaciteit krijgt van 14 miljoen reizigers per jaar, moet in 2023 in gebruik worden genomen.Illustratie: KAAN Architecten/Filippo Bolognese

Schiphol worstelt. De luchthaven zit na jaren van forse groei op slot. De opening van luchthaven Lelystad, die moet leiden tot meer ruimte op Schiphol, is al twee keer uitgesteld. Ondertussen brokkelt de maatschappelijke steun voor de Nederlandse luchtvaart in hoog tempo af.

Doodzonde en onnodig, vindt Berkhout, die de problemen op Schiphol wijt aan verkeerde keuzes in de groei, waardoor afspraken met omwonenden niet konden worden nagekomen. Deze week verscheen zijn boek Schiphol, een visie op de toekomst. Het moest een kort boek worden. ‘Ik wilde onder de 100 bladzijden blijven. Een dik boek leest niemand.’

De kern van Berkhouts betoog: om het vertrouwen in de luchthaven en het draagvlak voor Schiphol te herstellen moet de overheid de overlast niet langer berekenen, maar meten met een transparant en rechtsgeldig meetnetwerk. Dat op feiten gebaseerde systeem kan ook de informatie leveren waarmee de overheid omwonenden kan compenseren die buitensporige lawaaihinder ondervinden van Schiphol. De luchthaven moet zich concentreren op economisch belangrijke vluchten.

’Voortdurende tegenwerking’

Het is niet de eerste keer dat Berkhout een eigen geluid laat horen over Schiphol. In 2002 stapte hij op als voorzitter van de onafhankelijke Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, die toenmalig verkeersminister Tineke Netelenbos moest adviseren over de invoering van nieuwe geluidsnormen voor de luchthaven. De Delftse hoogleraar kon zijn werk niet onafhankelijk uitvoeren en ondervond ’voortdurende tegenwerking’ van het ministerie. ‘Die periode was voor omwonenden beslissend’, stelt Berkhout. ‘Vanaf die tijd is het bergafwaarts gegaan.’

Ruim vijftien jaar later is Berkhout alleen maar kritischer geworden over de koers van Den Haag. ’De politiek heeft elke keer weer de verkeerde keuze gemaakt. Dat kunnen we ze aanrekenen, want ze zijn gewaarschuwd. Ik weet nog goed dat ik tegen mevrouw Netelenbos heb gezegd: het Schiphol-dossier zal de politiek blijven achtervolgen. We zijn er nog steeds mee aan het haspelen.’

Waarom maakt u zich zo druk?

‘Kijk naar Nederland: export is de basis van onze welvaart. We moeten het dus hebben van goede verbindingen naar de wereld. Al het andere moet daar dienstbaar aan zijn. Maar alle bewindslieden en parlementariërs in de afgelopen tien jaar hebben gewoon toegelaten dat Schiphol vol kwam te zitten met franjevluchten. Dat is de kern van het probleem! Zeker 100.000 van de 500.000 vluchten hadden er nooit mogen komen. Schiphol laat het van alle kanten afweten. Je merkt het al bij het binnenkomen. Het is enorm druk geworden. Overal zie je rijen, bij de incheckbalies, bij het beveiligingspersoneel, de paspoortcontrole. Dat komt omdat er overal geknepen wordt. Ze hadden de winst niet moeten doorsluizen naar Den Haag, maar moeten investeren in een beter Schiphol! Hoe kun je als overheid zeggen dat de luchthaven vreselijk belangrijk is, en ondertussen elk jaar €150 mln aan dividend uit de kas halen, terwijl je ziet dat een aantal dingen niet goed lopen?’

U heeft het veel over ’de politiek’. Het kabinetsbeleid vertegenwoordigt toch de wil van het electoraat?

’Nee. Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol is een. Het is echt niet zo dat het ministerie er voor de burger zit. Infrastructuur zit er voor Schiphol. Het is twee handen op een buik. Als ik wat met Netelenbos besprak, had ik een paar dagen later Gerlach Cerfontaine (toenmalig Schiphol-topman, red.) aan de telefoon met de inhoud van dat gesprek. Het is altijd alleen maar groei, groei, groei. Leefomgeving telt niet mee.’

Schiphol was met de Alderstafel toch jarenlang een voorbeeld voor andere luchthavens hoe je kunt overleggen met omwonenden?

’Kent u het begrip kluitjesvoetbal? Hans Alders was daar meester in. Hij zei: “Natuurlijk moeten we het samen oplossen.” Maar dan kwam hij met detailzaken - het maximale aantal vluchten per baan bijvoorbeeld - en dan stortten de bewoners zich erop om dat heel precies uit te zoeken. Ondertussen gingen Schiphol en de politiek gewoon verder met groei. Dat is een hele slimme aanpak. Met al die details wordt het vreselijk ingewikkeld, iedereen wordt er doodmoe van. Als de mensen moe werden, drukte Alders zijn eigen agenda door.’

CV

Prof. Dr. Ir. Guus Berkhout (1940) is emeritus hoogleraar in de geofysica en seismische beeldvorming.

Na een studie elektrotechniek aan de TU Delft (1963) promoveerde Berkhout in 1970 cum laude in de natuurkunde.

Vanaf 1964 werkte hij bij Shell.

In 1976 werd hij hoogleraar aan de TU Delft.

Tussen 1998 en 2001 was hij lid van het college van bestuur van de TU Delft, vanwege meningsverschillen over de toekomstplannen voor de universiteit.

Van 2000 tot 2002 was hij voorzitter van de commissie die het kabinet-Kok II adviseerde over de geluidshinder van Schiphol.

Berkhout is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en senior lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI).

U pleit voor een nieuw stelsel.

‘Het is niet verbazingwekkend dat de discussie over geluidsoverlast en de groei van Schiphol zo verschrikkelijk ingewikkeld en mistig gaat. We weten niet waarover we spreken, want we meten niets. Niemand weet hoeveel lawaai er werkelijk wordt gemaakt, want we werken alleen met onbetrouwbare rekenmodellen. De politiek is gek op modellen. Want modellen hebben knoppen, waar je aan kan draaien. Als het antwoord je niet bevalt, draai je aan die knoppen.’

’De huidige Lden-maat (een maat die geluidsbelasting door omgevingslawaai uitdrukt, red.) is volledig ongeschikt om te bepalen hoeveel hinder mensen hebben van dat vliegtuiglawaai. Vliegtuiglawaai is namelijk heel anders dan verkeerslawaai: het gaat met enorme pieken en dalen. Mensen worden daar helemaal gek van: het is onvoorstelbaar hinderlijk. Dat vraagt om een heel andere maat.’

’Daarom moeten we een geluidsdatabase opbouwen van het daadwerkelijke lawaai, gekoppeld aan een database van de werkelijk ondervonden hinder. Die kunnen we vervolgens koppelen met een derde database, de klachtendatabase. Zo kunnen we ook de veelklagers er uitfilteren. Dat kan allang, in deze tijden van big data. We analyseren overal tot in detail de meest ingewikkelde processen, maar op Schiphol, dat zo belangrijk is voor ons, zitten we nog met ouderwetse modellen te rommelen.’

’Iedereen moet kunnen zien wat er op de luchthaven gebeurt, tot op detailniveau, per vliegtuig, zelfs per piloot. Dit kan een rechtsgeldig meetsysteem opleveren, waar burgers zich op kunnen beroepen en mee naar de rechter kunnen gaan. Daarmee komt ook het vertrouwen terug. Want ook emotie speelt een rol bij beleving van hinder. Hoe sympathiek is de lawaaimaker? Als ik een verdomd aardige buurman heb, is het niet erg dat hij weer aan het timmeren is. Maar als ik een bloedhekel heb aan die man, dan erger ik me rot. Dat is de situatie die is ontstaan.’

Zal luchtvaart niet altijd overlast opleveren?

’We moeten realistisch zijn. Omwonenden van Schiphol zullen altijd een achterstand houden in welzijn. Je kunt geluid van vliegtuigen nou eenmaal niet tegenhouden met een geluidsscherm, zoals bij het verkeer. Maar we kunnen wel eerlijk zijn. We kunnen tegen omwonenden zeggen: heel Nederland profiteert van Schiphol, jullie dragen de lasten en we compenseren dat, bijvoorbeeld met een lagere onroerendezaakbelasting. Alleen al die erkenning is goud waard.’

 

https://fd.nl/economie-politiek/1261587/dit-geklungel-met-schiphol-gaat-me-aan-het-hart

....


Lees meer

 

Pokerspel rond Lelystad Airport

14-Jul-2018

Yteke de Jong en Paul Eldering   De Telegraaf

Er is twijfel of het lukt om vakantieverkeer naar Lelystad Airport uit te plaatsen. Dat blijkt uit een rondgang in de sector naar aanleiding van de publicatie van de zogeheten verkeerverdeelregels (VVR). Alleen luchtvaartmaatschappijen die een landingsslot achterlaten op Schiphol zijn welkom op Lelystad, is het plan van het kabinet.....


Lees meer

 

Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel

13-Jul-2018

Eva Schouten    Up in the sky

Het toekomstige lot van luchthavens Schiphol en Lelystad ligt nu in handen van Brussel. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de verkeersverdelingsregel ter goedkeuring naar Brussel gestuurd.....


Lees meer

 

Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken

09-Jul-2018

Nu.nl

Het vliegtuig dat onlangs een belevingsvlucht uitvoerde rond Lelystad Airport heeft meer geluid gemaakt dan vooraf was berekend. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat daar onderzoek naar doen. Ze zal ’’deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor’’. ....


Lees meer

 

Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist

09-Jul-2018

Paolo Laconi    de Stentor

De verwachte geluidshinder van Lelystad Airport zoals in het milieueffectrapport wordt beschreven is mogelijk onjuist. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht op 30 mei voorbereidde in een evaluatie. Ze roept minister Cora van Nieuwenhuizen op onderzoek te doen.....


Lees meer

 

Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt

09-Jul-2018

Redactie: Marja SolVerslag: Jan Salden   EenVandaag

Het onderzoek naar de kosten en baten van uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport rammelt. Opbrengsten zijn sterk overschat, terwijl de kosten en nadelen voor de omgeving te laag zijn ingeschat. Dat stellen twee economen die op verzoek van omwonenden van de luchthaven de zogeheten ‘maatschappelijke kosten-baten analyse’ (mkba) tegen het licht hebben gehouden. Volgens de onderzoekers biedt het onderzoek onvoldoende basis om een besluit te nemen over groei van het vliegveld en moet het worden herzien. ....


Lees meer

 

Stop met groeidenken Schiphol

08-Jul-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Het gevoerde Schipholbeleid vormt een zwarte bladzijde in de politieke geschiedenis van ons land. De slechte luchtvaartwet blijft de politiek achtervolgen en de omwonenden zijn er alleen maar op achteruit gegaan.....


Lees meer

 

Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout

07-Jul-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Omwonenden moeten stoppen met hun slachtofferrol, Schiphol moet niet uit zijn op winstmaken en de politiek moet stoppen met sjoemelmodellen.

Dat zijn drie aanbevelingen die professor Guus Berkhout doet in zijn boek ’Schiphol, een visie op de toekomst’.

In een Tienpuntenplan geeft Berkhout aan hoe Schiphol haar vitale rol voor de Nederlandse economie kan voortzetten, terwijl tegelijkertijd de leefkwaliteit rondom de luchthaven aanzienlijk kan worden verbeterd.....


Lees meer

 

Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger

05-Jul-2018

RTV Oost

De Tweede Kamer is steeds kritischer over vrachtvervoer via Lelystad Airport. Dat komt omdat de minister zich genoodzaakt voelt om meer vrijheid te nemen in de omschrijving van het vliegverkeer dat ze vanaf Schiphol Airport naar Lelystad kan verhuizen. Van Nieuwenhuizen blijft herhalen dat het juridisch niet mogelijk is om alleen bepaalde vluchten of toestellen naar Lelystad te brengen. 

"Ik kan geen beperkingen stellen aan het type vliegtuig en het soort vluchten dat vanaf Lelystad zal plaatsvinden", aldus Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.....


Lees meer

 

Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit

05-Jul-2018

nos

Een meerderheid van de piloten heeft weleens te vermoeid of ziek een vliegtuig bestuurd. Uit een peiling van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) komt naar voren dat 62 procent er weleens te laat is achtergekomen dat er niet had mogen worden vertrokken.

VNV-voorzitter Van den Hudding noemt de bevindingen zorgelijk. Hij wijt het hoge percentage deels aan de werkdruk. Bijna negen op de tien piloten vinden dat de druk de afgelopen tien jaar is toegenomen.....


Lees meer

 

Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie

03-Jul-2018

Paolo Laconi   de Stentor

AnalyseHet kabinet wilde vakantiemaatschappijen van Schiphol naar Lelystad Airport dwingen. De Europese Commissie veegt die maatregel echter van tafel. Een zware tegenvaller voor Lelystad Airport. Immers: hoe krijg je de Flevolandse luchthaven nu wél vol met vakantievluchten van Schiphol?....


Lees meer

 

Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol

03-Jul-2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Kern van het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol’ is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2018/07/02/minister-sluit-akkoord-voor-veiliger-schiphol  ....


Lees meer

 

Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien

03-Jul-2018

Herman Stil    Het Parool

Schiphol kan ’beperkt groeien’ zonder dat de veiligheid van omwonenden in het gedrang komt. Dat blijkt uit onderzoeken die dinsdag aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Actiegroepen zijn woest.....


Lees meer

 

Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie

03-Jul-2018

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet    NH

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol gaan actievoeren op de luchthaven. Dat kunnen stiptheidsacties of zelfs werkonderbrekingen zijn. De beveiligingsbedrijven zijn niet ingegaan op het ultimatum dat de vakbonden FNV en CNV hadden gegeven voor een betere cao. Dat ultimatum gold tot gisterochtend 10.00 uur.....


Lees meer

 

Parkeren melkkoe Eindhoven Airport

30-Jun-2018

Bart-Jan van Rooij   Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN - De parkeerplaats is toepasselijk Gold gedoopt: wie een paar uur parkeert tegenover de terminal van Eindhoven Airport is goud geld kwijt.

Wie bij Eindhoven Airport net wat te lang eersterangs parkeert, krijgt een gepeperde rekening. Eén minuutje langer dan 120 minuten parkeren op de zogeheten ’kiss & ride’-plek, vlak bij de terminal en de kassa brengt bijna vijf tientjes in rekening. Bij de betaalautomaat zorgen de woekerprijzen geregeld voor geschrokken en boze gezichten van automobilisten die familie of vrienden ophalen of wegbrengen.  ....


Lees meer

 

Vliegtuigenplaag boven Gouda

29-Jun-2018

Gouds Dagblad

Wat een drukte in de lucht boven Gouda! Nog nooit zo idioot geweest. Drukte boven Korte Akkeren / Gouda. Iedere twee minuten een dalend vliegtuig richting Schiphol.
Om de 2 minuten een vliegtuig over je huis. Lekker zo in de tuin met al die herrie boven je. Nog een week en dan moet het over zijn. Vanochtend valt het mij ook op. Ze vliegen achter elkaar over de wijk heen. Bizar druk in de lucht. Minder dan 2 min verschil. Het lijkt hier Hoonhorst wel. Extreem veel laag overkomend vliegverkeer.....


Lees meer

 

Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat

29-Jun-2018

Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol. Het in april 2017 uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is onthullend en onthutsend: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”. Op basis van de opvolging schrijft de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.....


Lees meer

 

Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet

27-Jun-2018

Vandaag werd bekend dat de langverwachte klimaatwet er eindelijk komt. “Door een breed gesteunde Klimaatwet in behandeling te nemen, laat Nederland zien de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen,” aldus Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. “Er zijn maar een paar landen die hun ambities momenteel in een wet hebben verankerd. We vinden het fantastisch dat Nederland zich hiermee bij deze koplopers schaart.

Echter, ten opzichte van de originele tekst worden helaas wel twee stappen terug gezet: het CO2-besparingsdoel is van 55% naar 49% bijgesteld en de keiharde resultaatsverplichting voor 2030 is verdwenen. Dat is teleurstellend en past niet bij de ambities van ‘het groenste kabinet ooit’.....


Lees meer

 

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

27-Jun-2018

Er zijn vele redenen waarom Schiphol niet zou moeten groeien, de vijf belangrijkste op een rijtje

....


Lees meer

 

Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie

27-Jun-2018

Jan Salden‏ @jan_salden

Omwonenden #Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie over, in hun ogen, "gesjoemel" door toenmalig minister Eurlings met geluidsnormen in 2007.https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95637&summary_only=&q=  ....


Lees meer

 

Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol

27-Jun-2018

Redactie: Jan Salden, verslag: Marja Sol    EenVandaag

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden.....


Lees meer

 

Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai

24-Jun-2018

Vanda van de Kooi    Eindhovens Dagblad

Defensie stelt in een reactie op klachten van bewoners van Eindhoven-Noord dat de keuzevrijheid van de luchtverkeersleiding klein is, binnen de geldende afspraken.

En daar valt nu niet aan te tornen, aldus het Eindhovense college van B en W in antwoord op vragen van het Bewoners Platform Woensel Noord. ....


Lees meer

 

Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart

23-Jun-2018

Nu.nl

Enkele duizenden demonstranten protesteren zaterdagmiddag in zes plaatsen tegen de groei van de luchtvaart. Met spandoeken met opschriften als ’Luchtvaart groeien doet de aarde gloeien’, ’Luchtvaart die zorgen baart’, ’Red de rust in Hoenderloo’ en ’Noodlanding voor het klimaat’ tekenen zij verzet aan tegen de toename van het aantal vliegbewegingen.....


Lees meer

 

Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens

23-Jun-2018

 
....


Lees meer

 

Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken

23-Jun-2018

Het Financieele Dagblad

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee onderzoeken. Een Kamermeerderheid had daarom verzocht. De VVD-bewindsvrouw komt met een ’quick scan’, die mogelijk leidt tot een uitgebreidere studie en aanbevelingen in de volgend jaar te verschijnen Luchtvaartnota.....


Lees meer

 

Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks

23-Jun-2018

Monique Evers   De Limburger

Vliegveld Maastricht Aachen Airport zal zich gaan verzetten mocht staatssecretaris Menno Snel (Financiën) daadwerkelijk een nationale vliegtaks invoeren om zo de staatskas te spekken.

Dat zegt Jos Roeven, directeur van de luchthaven in Beek.....


Lees meer

 

Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten

23-Jun-2018

Nu.nl

 

Als de overheid een nationale vliegtaks instelt, heeft dat nauwelijks effect op het klimaat, want het aantal vluchten vermindert niet. Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven.....


Lees meer

 

Het is tijd om Schiphol te laten krimpen

23-Jun-2018

’Het Nederlandse klimaat verwacht van bijna elke sector inspanningen,’ schrijft Tweedekamerlid Lammert van Raan (PvdD) in Het Parool. ’Behalve van de landbouw en de luchtvaart.’Het valt niet uit leggen dat de luchtvaart buiten het aanstaande klimaat­akkoord wordt gehouden. Toch blijft het zelfbenoemde groenste kabinet ooit de buitensporige klimaatkosten van de luchtvaart afwentelen op toekomstige generaties. ....


Lees meer

 

Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet

22-Jun-2018

Eelco Hiltermann    RTLZ

Mag Schiphol uitbreiden of niet? Die politiek gevoelige vraag wordt voorlopig niet beantwoord. De reden: een belangrijk adviesrapport verschijnt minimaal twee maanden later dan gepland, omdat de geluidsberekeningen niet kloppen. ....


Lees meer

 

Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren

21-Jun-2018

ANP    Nos

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maakt een einde aan de dubbele petten van haar ’Schiphol-ambtenaren’. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Tot dusver hadden die ambtenaren op het ministerie twee rollen: ze adviseerden Schiphol bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en zouden dat rapport vervolgens ook moeten goedkeuren. Van het rapport hangt veel af. Op basis van de berekeningen in dit milieurapport wordt besloten hoeveel Schiphol mag groeien na 2020.....


Lees meer

 

Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol

21-Jun-2018

Klaas-Jan van Woekerom   Luchtvaartnieuws.nl

DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen bezwaren om Emirates de ruimte te geven voor een derde dagelijkse vlucht tussen Dubai en Schiphol. De luchtvaartmaatschappij wil met ingang van het winterseizoen naast de twee huidige Airbus A380’s een Boeing 777 op de route inzetten.....


Lees meer

 

Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart

21-Jun-2018

....


Lees meer

 

Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn

21-Jun-2018

Herman Stil   Het Parool

De luchtverkeersleiding op Schiphol gaat de komende drie jaar circa 90 miljoen euro investeren in een verjonging. Zo gaat de verkeerstoren op Schiphol Centrum grondig op de schop en wordt op Schiphol Oost een nieuw trainingcentrum gebouwd.Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil daarmee in 2021 klaar zijn voor verdere groei van het vliegverkeer en een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim.....


Lees meer

 

Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek

20-Jun-2018

NH Nieuws

SCHIPHOL - Het NH Nieuws panel vindt verdere groei Schiphol onacceptabel. Dat blijkt uit een enquête van het NH Nieuws, waaraan 940 mensen uit de hele provincie meededen.

Nu Schiphol aan de 500.000 vliegbewegingen per jaar zit, moet de rem erop. Het kabinet heeft bepaald dat het aantal vluchten tot en met 2020 niet verder mag stijgen. Verschillende partijen in de luchtvaartsector pleiten er echter voor om de komende jaren toch verder uit te breiden. Daarvoor lijkt onder Noord-Hollanders onvoldoende draagvlak, gezien de uitslag van onze enquête.....


Lees meer

 

Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord

20-Jun-2018

Bezoek bij Schiphol met D66 A’dam & H’meer om te zien hoe de luchthaven met elektrische bussen, warmte/koudeopslag, zonnepanelen op vliegtuigtrappen en groene walstroom CO2-neutraal is geworden. Qua niet-vliegen dan, want luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord!

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

 

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

....


Lees meer

 

Vliegen op biomassa? Ga fietsen

20-Jun-2018

Hendrik J. Kaput   MSN Lifestyle

De kranten stonden afgelopen week vol van het goede nieuws: we kunnen straks milieuvriendelijk vliegen op biomassa. De CO2 die we dan uitstoten is niet klimaatverpestend toegevoegd vanuit fossiele brandstoffen, maar behoort dan weer tot de natuurlijke omzet die afkomstig is uit gewassen en hun koolstofcyclus. Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. Hendrik Kaput rekent het voor.....


Lees meer

 

Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots

20-Jun-2018

Joeri van Ormondt    Up in the Sky

Minister Cora van Nieuwenhuizen zet resoluut een streep door de local rule. In dit lokale richtsnoer was afgesproken wat meer ruimte voor vrachtvluchten op het overvolle Schiphol te creëren. De minister is echter bang dat het maximale aantal vluchten hiermee wordt overschreden.....


Lees meer

 

Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf

17-Jun-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf