Wantoestanden in de Luchtvaart
Wantoestanden in de Luchtvaart

Actueel

3766 ondertekenaars

MENU

From travel time to cost efficiency: Comparing budget airlines to Eurostar

11-Dec-2018

John Burfitt    news.com.au

Low-cost airlines might offer super-cheap deals to popular cities but there could be an even better way to get around. For decades, budget airlines have been winning the battle of the skies as the easy way to travel within Europe but there’s a definite change in the air, with train travel muscling in on its market. Consider the trip between the popular Euro capitals of London and Amsterdam. Some of the low-cost airlines offer super-cheap deals, but this is when you must look into what is really included.

When you factor in baggage charges, as well as the train, bus or taxi transfer fares to far-flung London airports like Luton and Southend, not only do costs add up but the gloss of that initial deal can quickly wear off.

My flight a year ago between London and Amsterdam was such an experience, with a 90-minute train trip to Luton, and an arrival an hour before the flight for check in.

A lengthy delay followed, by another one and then another one. The hour-plus flight to Amsterdam was easy, and after the half-hour train trip into the city, it all ended up a six-hour journey.

Memories of that trip were front of mind just weeks ago when I looked out the window of the Eurostar to see the platform of Amsterdam’s Centraal Station come into view, having left London’s Kings Cross-St Pancras just over three and a half hours earlier.

It’s a new route for the famed train, which next year celebrates its 25th anniversary, and the Amsterdam jaunt is gaining popularity as a far easier way to travel between the two Euro capitals.....


Lees meer

 

Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners bij beantwoording Kamervragen Schiphol

10-Dec-2018

Jan Salden    EenVandaag

De luchtvaartsector en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkten nauw samen bij de beantwoording van Kamervragen over de veiligheid van Schiphol. Dat blijkt uit documenten in het bezit van EenVandaag.

Niet alleen werd feitelijke informatie uitgewisseld, de luchtvaartsector mocht ook meedenken over redeneerlijnen en oneliners van de minister. Kamervragen werden verdeeld, er vond afstemming plaats over debatten en over Kamerbrieven werd overlegd. Uit de documenten, verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), wordt duidelijk dat het ministerie van I&W niet alleen met Schiphol (voor 70 procent staatsbezit) en Luchtverkeersleiding Nederland (zelfstandig bestuursorgaan) van gedachten wisselde, maar ook met luchtvaartmaatschappij KLM. ....


Lees meer

 

Lage vliegtaks heeft weinig effect

07-Dec-2018

Natuur&Milieu

De vliegtaks van 7 euro die het kabinet wil gaan invoeren zal weinig effect hebben. Dat zegt directeur van Natuur & Milieu, Marjolein Demmers in een eerste reactie.

Het kabinet wil met het invoeren van een vliegtaks milieuvervuiling zwaarder belasten. Demmers: “Wij zijn blij met het invoeren van een vliegtaks, maar zo’n laag bedrag gaat natuurlijk weinig effect hebben op klimaat, geluidsoverlast of volksgezondheid. Wij vinden dat dit kabinet, dat zich het groenste ooit noemt, dat beter moet kunnen.”....


Lees meer

 

Raad van State behandelt alsnog zaak omwonenden vliegveld

07-Dec-2018

RTV Rijnmond

De postbusaffaire wordt de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast uit de Rotterdamse regio niet noodlottig. De Raad van State heeft besloten om de zaak van de BTV tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) alsnog te behandelen.....


Lees meer

 

Bewonersvoorman Schiphol onder vuur bij achterban

06-Dec-2018

Jan Salden   EenVandaag

Er is onrust onder omwonenden van Schiphol over de te volgen koers in de onderhandelingen over de toekomst van de luchthaven. Een deel van de kiesmannen in de Omgevingsraad Schiphol twijfelt openlijk over de strategie van voorman Kees van Ojik.....


Lees meer

 

Europese Commissie zorgt voor nieuwe tegenslag Lelystad Airport

04-Dec-2018

Nu.nl

De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de regeling die moet zorgen dat vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport overstappen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft daarom besloten de zogenoemde verkeersverdelingsregel in te trekken.

Dat heeft de bewindsvrouw dinsdag aan de Tweede Kamer laten weten. Brussel heeft, mede naar aanleiding van een inspraakronde voor de luchtvaartmaatschappijen, bezwaren tegen de zogenoemde verkeersverdelingsregel (VVR).

Van Nieuwenhuizen is met de Europese Commissie in gesprek om de regeling aan te passen. Het is onbekend wanneer er een aanpassing of alternatief komt en hoe die eruit zal zien.

 

Het bezwaar uit Brussel is een grote tegenslag voor de plannen van Schiphol en Lelystad Airport. De luchthaven in de Flevopolder is bedoeld als overloopluchthaven voor Schiphol, het is niet de bedoeling Lelystad Airport autonoom gaat groeien.

De VVR moest regelen dat alleen luchtvaartmaatschappijen die landingsrechten bij Schiphol (voor een deel) opgeven, mogen overstappen naar Lelystad Airport. Zo komen er plekken vrij op Schiphol om het (inter)continentale netwerk te versterken. Zo is dat ook in het regeerakkoord opgenomen.    

Opening in 2020 loopt geen gevaar

De regeling was in juli naar Brussel gestuurd. Een woordvoerder van het ministerie kon niet zeggen of er vertraging ontstaat door de bezwaren van de Europese Commissie. Lelystad Airport zou in april 2020 moeten opengaan. Die doelstelling is nog steeds "realistisch", aldus de woordvoerder.

Lelystad moet een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen omdat de luchthaven tegen de grenzen van zijn capaciteit aanloopt. Tot 2023 zou het om maximaal tienduizend starts en landingen per jaar gaan. Na een herindeling van de luchtvaart zou dat moeten groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

De uitbreiding van Lelystad is al twee keer uitgesteld. In het oosten en noorden van het land is veel bezwaar tegen de plannen, onder meer vanwege laagvliegen en de bijkomende geluidsoverlast.

Begin dit jaar nog besloot Van Nieuwenhuizen de uitbreiding met nog een jaar uit te stellen omdat opening in 2019 onverantwoord zou zijn omdat meer onderzoek naar onder meer geluidsoverlast nodig is.

https://www.nu.nl/algemeen/5610470/europese-commissie-zorgt-nieuwe-tegenslag-lelystad-airport.html

....


Lees meer

 

Blog liegen en bedriegen door de Schiphol groep

29-Nov-2018

Directe link naar de blog van Bob van Marlen ervaringsdeskundige uit Uitgeest: https://liegenenbedriegen.webnode.be/

 

Blog: Liegen en Bedriegen bij de aanleg van nieuwe en de verdere groei van bestaande vliegvelden door de Nederlandse overheid.
Fictieve doelgroep: politici, bestuurders en CEO’s in de luchtvaart.

 

Werkelijke doelgroep: verontruste inwoners van Nederland, die merken dat ze steeds meer geluidoverlast ondervinden of vrezen dit in de nabije toekomst te zullen gaan ondervinden en/of die zich zorgen maken over de klimaatverandering.

Motto: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat maar aan een ander, niet? ....


Lees meer

 

Persbericht mbt Schiphol van omwonenden

27-Nov-2018

PERSBERICHT

De discussie over de toekomst van Schiphol na 2020 is in alle hevigheid losgebarsten. Schiphol heeft immers al laten weten door te willen groeien naar 560.000 vliegbewegingen. Een dergelijke groei is volgens de luchthaven mogelijk als de bescherming van omwonenden tegen hinder wordt losgelaten.
 
De Amsterdamse Samenwerkende bewonersorganisaties hebben zich in een brief tot de raad van Amsterdam gewend. In deze brief schrijven zij dat door het voornemen van Schiphol belangrijke voornemens uit het collegeakkoord niet gerealiseerd zullen kunnen worden.
 
De raad zal haar kaderstellende rol moeten vervullen om het bestuur van de stad een richtinggevende opdracht tegeven voor de inzet van Amsterdam in de diverse relevante overlegorganen. Amsterdam speelt als belangrijke aandeelhouder en als vertegenwoordiger van de brede Amsterdamse belangen een prominente rol daarin.
 
De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord (CA) spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moeten blijven. ....


Lees meer

 

Toezichthouder geluidhinder Schiphol meet met twee maten maar altijd in nadeel omwonenden

26-Nov-2018

De drang van de Schiphol Group om zoveel mogelijk vliegbewegingen op Schiphol te faciliteren staat op gespannen voet met de belangen van de omwonenden van Schiphol. Zij willen minder lawaai en uitstoot van fijnstof en CO2.

In Nederland is wettelijk vastgelegd hoeveel geluidshinder de vliegtuigen rond Schiphol mogen maken. Ook is in de wet beschreven welke instantie verantwoordelijk is voor handhaven van geluidsnormen en nemen van maatregelen bij overtredingen.

Dat is namelijk de  Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT is een onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterschap. In april 2018 berichtte de NOS over dit ministerie dat lijkt op een slager die zijn eigen vlees keurt bij het opstellen én het beoordelen van het milieueffectrapport (MER) van Schiphol.

Ook de rol van de ILT als handhaver is zeer discutabel blijkt uit twee rechtszaken die door Schiphol omwonenden zijn aangespannen tegen de ILT en Ministerie IenW. In beide zaken die door de rechter zijn beoordeeld  werd van  ILT/Ministerie geëist dat deze maatregelen trof tegen geluidsoverlast. In deze twee zaken verwees ILT/Ministerie steeds naar een ander stelsel van geluidsnormen.....


Lees meer

 

Milieueffectrapport: Schiphol kan doorgroeien naar 540.000 vluchten

23-Nov-2018

Schiphol kan theoretisch doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar in 2023, 40.000 meer dan nu is toegestaan. Niet de geluidshinder of het milieu, maar de veiligheid bepaalt daarbij de grens. Dat staat volgens ingewijden in het concept-milieueffectrapport over Schiphol, dat donderdag zal verschijnen. Het geschetste groeiscenario is weliswaar nog geen concreet voorstel, maar toch slecht nieuws voor de inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, die nu ook al de meeste overlast ervaren.....


Lees meer

 

Gegoochel met cijfers geluidsoverlast Lelystad Airport

22-Nov-2018

Hanneke de Jonge en Yfke Nijland    Nieuwsuur

De berekeningen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport kunnen niet kloppen, schrijven geluidsingenieurs in een rapport. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) baseert zich op ondeugdelijke informatie bij beslissingen rond Lelystad Airport. ....


Lees meer

 

Chemie steeds schoner, luchtvaart steeds vervuilender

19-Nov-2018

Redactie / Amsterdam    Agro&Chemie

De totale uitstoot van broeikasgassen per euro toegevoegde waarde in het Nederlandse bedrijfsleven is met 55% gedaald in twintig jaar. Dat blijkt uit een analyse van ING over de periode 1996 tot 2016. De verschillen tussen de sectoren zijn echter groot. Ruim tweederde van de uitstoot wordt veroorzaakt door de energiesector, industrie en transport. De grootste uitstoter is de energievoorziening, gevolgd door de chemie en de luchtvaart. Maar terwijl de totale uitstoot van chemie 42% daalde, steeg die van de luchtvaart met 43%. Ook de emissies van de energiesector stegen, met 12%. ....


Lees meer

 

Een makkelijke oplossing voor de hoge emissie van de luchtvaart is er niet

17-Nov-2018

Elisa Hermanides    Trouw

De luchtvaart staat onder druk om iets te doen aan de hoge CO2-uitstoot. Vandaag laat de Tweede Kamer zich over de mogelijkheden. Grootste dilemma: klimaatverandering een halt toe roepen kan alleen door een rem te zetten op de groei. Trouw sprak alvast met een deskundige en een ondernemer in duurzame vliegtuigbrandstof. 

Op de achterkant van een bierviltje had hij al jaren eerder uitgerekend hoe desastreus de luchtvaartindustrie is voor het klimaat, zegt Paul Peeters, lector duurzame luchtvaart aan Breda University of applied sciences. Maar pas toen hij er vorig jaar op promoveerde, werd Nederland wakker geschud. “Een rem op de groei van de luchtvaart is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Anders halen we de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs niet.”....


Lees meer

 

Het duivelse dilemma voor de luchtvaart: gaan groeien en vergroenen wel samen?

15-Nov-2018

Bas Knoop   FD

Met een snauwerig Brits accent snijdt Bill Hemmings direct het onderwerp aan waar binnen de luchtvaart een taboe op rust. ’Belasting is a dirty word’, zegt de directeur van Transport & Environment, een belangenorganisatie die strijdt voor een schonere transportsector, donderdag in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over vergroening van de luchtvaart.

Een vliegtuig van KLM op luchthaven Schiphol
Een vliegtuig van KLM op luchthaven SchipholFoto: Hollandse Hoogte / Bart Eijgenhuijsen

Maar zonder te praten over belastingen, stelt Hemmings, lost de luchtvaartbranche zijn klimaatprobleem niet op. Zijn oproep aan het Nederlandse kabinet, dat in 2021 al een vliegbelasting wil invoeren: maak vliegen duurder, zodat mensen minder snel het vliegtuig pakken. Voer zo snel mogelijk een belasting per vliegtuig in, gekoppeld aan uitstoot en geluid. En lobby in Europa voor een accijns op kerosine.....


Lees meer

 

De luchtvaart voelt de hete adem van de milieuclubs

15-Nov-2018

Elisa Hermanides    Trouw

Nu omwonenden samen met milieuorganisaties hun pijlen richten op de luchtvaart, is een rem op de groei niet langer ondenkbaar.  Kan de groei van de luchtvaart samengaan met een leefbare planeet? Het is een vraag waar KLM en de rest van de luchtvaartsector zich ongemakkelijk bij voelen, maar die donderdag wel centraal staat in een hoorzitting van de Tweede Kamer. En het zal niet de laatste keer zijn dat de luchtvaart dit dilemma voor de voeten geworpen krijgt.....


Lees meer

 

Passagierstekort kostte al 21 vliegverbindingen op Groningen Airport Eelde de kop

15-Nov-2018

Michel Brandsma   Dagblad van het Noorden

Opnieuw dreigt Groningen Airport Eelde twee vliegverbindingen te verliezen. Deze keer staan de lijndiensten naar Kopenhagen en München op de tocht.

De vluchten op deze zogenoemde hubs (overstapvliegvelden) trekken te weinig passagiers.....


Lees meer

 

Gemeenteraad wil financiŽle openheid van zaken van Eindhoven Airport

15-Nov-2018

Hans Vermeeren   ED

EINDHOVEN - Eindhoven Airport moet onderhand maar eens financiële openheid van zaken geven, vindt een van de drie aandeelhouders: de gemeenteraad van Eindhoven.

Eindhoven Airport moet duidelijk met cijfers en argumenten onderbouwen waarom de luchthaven geen dividend wil of kan uitkeren. De Eindhovense gemeenteraad vindt dat hij daarover al te lang aan het lijntje gehouden wordt. ....


Lees meer

 

Luchtvaartdag zaterdag 8 december 2018

13-Nov-2018

De Omgevingsraad Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren de nationale Luchtvaartdag over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 8 december deel te nemen in het nieuwe Amsterdome in Amsterdam.

https://www.omgevingsraadschiphol.nl/nieuws/luchtvaartdag-zaterdag-8-december-2018/

....


Lees meer

 

Schokkende toename vliegverkeer Buitenveldertbaan

13-Nov-2018

Schipholwatch

Schiphol heeft in 2017 een schokkende 34 procent méér vliegtuigen over de Buitenveldertbaan gestuurd dan een jaar eerder. Het totaal komt hiermee uit op ruim 43.000 vluchten. Let wel: over de baan die het meest ontzien dient te worden.

Dit blijkt uit metingen door bureau Geluidconsult in opdracht van de Gemeente Amstelveen. De gemeente plaatste deze cijfers vandaag – ruim een jaar na afloop van de meetperiode en kort na vragen van SchipholWatch – op haar website.....


Lees meer

 

Protest tegen vliegveld: Barbecue smaakt naar kerosine

11-Nov-2018

EdWim Vossen    1Limburg

Tientallen tegenstanders van het vliegveld Maastricht Aachen Airport waren woensdagavond op de been om te protesteren bij het Gouvernement in Maastricht.

In het provinciehuis werd een gespreksavond georganiseerd over het vliegveld. Een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde de gesprekken.

Veel-klager
Wil Schoonbrood was een van de mensen die woensdagavond stond te protesteren. Hij woont zo’n honderdvijftig meter van het vliegveld vandaan en heeft er helemaal genoeg van. "Na 54 jaar ben ik van een ’nul-klager’ een veel-klager geworden", zegt hij.....


Lees meer

 

Omwonenden Schiphol: luchthaven mag tot 2023 niet verder groeien

10-Nov-2018

nos.nl

Omwonenden van Schiphol willen dat de luchthaven tot ten minste 2023 niet verder groeit. Vanochtend spraken zij in Badhoevedorp met onder anderen president-directeur van Schiphol Dick Benschop, die zei niets te kunnen beloven.....


Lees meer

 

Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol

09-Nov-2018

  Verslag:     EenVandaag

 
 
’Gerechtelijke dwaling over geluidsnormen Schiphol’
 

De Raad van State heeft onjuist geoordeeld in een zaak over geluidsnormen rond Schiphol, zeggen oud-hoogleraren Klaas van Egmond en Ben Ale. 

Beiden waren nauw betrokken bijj de groei van Schiphol. Klaas van Egmond was baas van het Milieu- en Natuur Planbureau (MNP) en Ben Ale zat in de commissie die de milieunormen van Schiphol moest beoordelen. De geluidsnormen zijn volgens hen op onrechtmatige wijze veranderd, waardoor er op Schiphol tienduizenden extra starts en landingen mogelijk zijn dan wettelijk was toegestaan. ....


Lees meer

 

Milieufederatie: Elektrisch vliegen levert niks tot nauwelijks iets op

05-Nov-2018

Doron Sajet    NH

SCHIPHOL - Het vervangen van de huidige passagiersvliegtuigen door elektrische toestellen zal voor omwonenden van Schiphol niet zorgen voor vermindering van geluidshinder. Dat zegt Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland tegen NH Nieuws.....


Lees meer

 

Dankzij Ryanair komt steeds meer zicht op de vunzigheid van vliegen voor 18 euro

05-Nov-2018

Sheila Sitalsing   de Volkskrant

Voor de smerige achterkant van koopjes bij de textielboer (kinderen in naaiateliers, instortende fabrieken) of in de supermarkt (plofkippen, separatorvlees) is inmiddels royale aandacht. Op de vunzigheid achter vliegen van Düsseldorf naar Alicante voor 18 euro, komt gelukkig ook steeds meer zicht. Dankzij Ryanair, bekend van zijn aanstampbeleid.....


Lees meer

 

Defensie noemt eisen omwonenden Awacsbasis onmogelijk

02-Nov-2018

Peter Bruijns   De limburger

De Raad van State buigt zich over de vraag of het ministerie van Defensie genoeg doet om de geluidsoverlast rond de Awacsbasis nabij Schinveld en Brunssum te beperken, en of de omwonenden aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181101_00079246/defensie-noemt-eisen-omwonenden-awacsbasis-onmogelijk-dit-gaat-te-ver?fbclid=IwAR3vMbITS7AFqOf6QGGW83S55yxTqqF0USxQQuBtO02DutJ41fXDWgf6gyw

....


Lees meer

 

Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record

02-Nov-2018

CBS

Brandstofverbruik lucht- en scheepvaart

Groei internationaal vliegverkeer stuwt kerosineverbruik naar record

Door de sterke stijging van het vliegverkeer op Schiphol is het kerosineverbruik naar recordhoogte gestegen. Er werd in 2016 ruim 2,5 procent meer kerosine getankt dan in 2015. Dit betrof vrijwel uitsluitend brandstof voor het internationale vliegverkeer. Het aantal binnenlandse vluchten (terreinvluchten) neemt de laatste jaren juist licht af. De luchtvaart is de enige vervoerssector die moeilijk kan overschakelen op andere brandstoffen, omdat een zo laag mogelijk startgewicht erg belangrijk is voor een vliegtuig en de energiedichtheid per kilo van kerosine erg gunstig is. ....


Lees meer

 

Burgemeester roept op tot actie tegen vlieglawaai

02-Nov-2018

René Willems   De Limburger

Burgemeester Akkermans van Eijsden-­Margraten roept de bevolking op tot actie tegen het toenemend vlieglawaai. Via ‘stille diplomatie’ probeert de gemeente al jaren om Den Haag te bewegen tot maatregelen tegen de Belgen, die zich niet houden aan de afspraken over vliegveld Bierset bij Luik. Dat heeft niet tot resultaat geleid, constateert hij gefrustreerd.

Tijdens een informatieavond van de gemeente en Milieufront Eijsden drong Akkermans woensdagavond bij de bomvolle zaal aan op acties. Hij refereerde daarbij aan de succesvolle demonstraties tegen de kerncentrale bij Tihange, die ‘heel wat hebben losgemaakt’. Akkermans pleit voor zo’n soort beschaafde actie. ....


Lees meer

 

Regiegroep beschuldigt minister van selectief gebruik informatie belevingsvlucht

02-Nov-2018

rtv Oost

“Het is onbegrijpelijk dat u niet tot de conclusie bent gekomen dat de m.e.r. moet worden herzien.” Dat schrijft de regiegroep belevingsvlucht in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen. Aanleiding is een brief van de minister aan de Kamer, waarin zij schrijft dat het nog niet duidelijk is hoe het kan dat de belevingsvlucht veel luider klonk dan vooraf berekend was.De regiegroep, opgezet door het ministerie van I&W om de minister te adviseren, opent de brief fel: "Bij het lezen van uw reactie (in de brief aan de Kamer, red.) kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat u selectief gebruik heeft gemaakt van de gegevens uit de rapporten over de belevingsvlucht."....


Lees meer

 

Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol

30-Oct-2018

Piloten waarschuwen opnieuw over veiligheid Schiphol....


Lees meer

 

Omsingeld door vliegvelden: vluchten kan niet meer

30-Oct-2018

Peter Bruijns   De Limburger

Limburg is omsingeld door vliegvelden (zie hier). Een deel van de overlast van die buitenlandse luchthavens is voor de buren. Ook in Limburg zelf zorgen vlieglawaai en ultrafijn stof voor steeds grotere milieuproblemen en klachten.

Een toenemend aantal burgers is het zat. De groei van de luchtvaart zorgt voor ergernis over geluidhinder en milieuvervuiling. Rond diverse vliegvelden in en rond Limburg is heibel over de overlast. Het wordt moeilijker een stil plekje te vinden. Een inventarisatie.

Awacsbasis in Teveren
In Brunssum, Onderbanken en Schinnen klagen inwoners al 38 jaar over laag overvliegende Awacs-toestellen. Een deel van Schinveld ligt in het verlengde van de start- en landingsbaan van de NAVO-basis in het Duitse ...

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20181029_00078862/vluchten-kan-niet-meer

....


Lees meer

 

Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen

30-Oct-2018

Herman Stil   Het Parool

Lukt het eindelijk om Schiphol veiliger te maken? Na twee vernietigende rapporten houdt de Onderzoeksraad voor Veiligheid twijfels over de maatregelen die Schiphol nu zegt te nemen.

De kans op vliegtuigbotsingen rondom Schiphol was één van de problemen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar aanzette tot een vernietigend rapport over de veiligheidssituatie op Schiphol. Op de luchthaven was volgens de raad ’een patroon zichtbaar waarbij partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico’s accepteren en pas daarna maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor veiligheid te beperken’.....


Lees meer

 

SlotcoŲrdinator onderzoekt haalbaarheid extra vrachtvluchten

29-Oct-2018

John Versleijen  Nieuwsblad Transport

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft de slotcoördinator van Schiphol (ACNL), verantwoordelijk voor de verdeling van vluchten op de luchthaven, tot eind november de tijd gegeven om de praktische haalbaarheid van een local rule voor extra vrachtvluchten te onderzoeken.

....


Lees meer

 

Meer mensen hebben last van Schiphol

29-Oct-2018

Research-redacteuren Hugo van der Parre en Ben Meindertsma   Nos.nl

’Officieel bestaat mijn geluidsoverlast niet’

Hollandse Hoogte | Wiebe Kiestra Fotografie

Minimaal 198.000 volwassenen in de wijde omgeving van Schiphol hebben ernstige last van vliegverkeer, blijkt uit belevingsonderzoeken van de GGD in 45 gemeenten rondom de luchthaven. Het cijfer is een stuk hoger dan uit eerdere onderzoeken naar voren kwam. Schiphol ging in 2016 uit van 138.500 mensen, en het Planbureau voor de Leefomgeving noteerde 155.959.

De onderzoeken zijn door meerdere GGD’s gedaan in 2016 en samengebracht door de Milieufederatie Noord-Holland. Het is voor het eerst sinds 2005 dat er een totaalbeeld ontstaat van de hinderbeleving onder inwoners van Noord- en Zuid-Holland.....


Lees meer

 

Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees

24-Oct-2018

Lilit Martirosova   EenVandaag

Retourtje New York compenseren? Eet dan drie jaar geen vlees

Terugluisteren

 

00:00 03:34

In talkshow ’Pauw’ ging het over klimaatverandering: een onderwerp waarbij feiten af en toe moeilijk te onderscheiden zijn van fictie. Zo zei Nieuwsuur-journalist Jan Eikelboom dat één retourtje naar New York gelijk staat aan een jaar lang geen vlees eten.

Heeft hij daar gelijk in en is vliegen inderdaad zo slecht voor het milieu?

Veel erger dan een jaar

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal rekende uit hoe milieubelastend heen en weer vliegen is naar New York, en het antwoord is niet mals. Vera Dalm van Milieu Centraal: "Het is nog veel erger dan dat ene jaar. Je moet drie jaar geen vlees eten wil je dat retourtje New York kunnen compenseren." De berekening wordt gemaakt op basis van het vergelijken van de CO2-uitstoot.....


Lees meer

 

KU Leuven lanceert vrijwillige compensatie voor vliegreizen

24-Oct-2018

KU Leuven

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid voert de KU Leuven een CO2-compensatie in voor vliegreizen. Personeelsleden die zich in dienstverband verplaatsen met het vliegtuig, wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd die begroot is op 40 euro per ton CO2. Een vlucht van Brussel naar New York zou daardoor ongeveer 25 euro duurder worden, een tripje naar Madrid 10 euro duurder. De bijdrage gaat naar een klimaatfonds. ....


Lees meer

 

Testimonies of devastating cost to public health of toxic passenger jets submitted to The Hague

22-Oct-2018

Ben Gelblum    TLE

Campaigners have written to the International Criminal Court in The Hague to provide it with evidence that they say they have compiled that toxic substances in passenger airplane cabins are damaging the health of air crew and passengers.....


Lees meer

 

24-uursstaking van Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven

22-Oct-2018

nu.nl

Cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport legt dinsdag voor 24 uur het werk neer. Volgens vakbond FNV richt het protest zich tegen de sluiting van de vliegbasis door Ryanair en de manier waarop hun werkgever met ze omgaat.....


Lees meer

 

Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw

20-Oct-2018

Persbericht SATL: minister schaadt vertrouwen in de overheid opnieuw....


Lees meer

 

Belastingvrij vliegen kost schatkist 2 miljard per jaar

18-Oct-2018

Reinder Smit   RTLZ

Dat vliegen goedkoop is, weet iedereen die weleens een ticket boekt. Eén van de oorzaken daarvoor is veel minder bekend. Vliegmaatschappijen hoeven géén belasting te betalen op kerosine en ook niet op de tickets die ze verkopen. Als die belastingen wel gewoon betaald zouden worden, zouden vliegtickets gemiddeld 35 procent duurder zijn en de schatkist 2 miljard euro per jaar rijker zijn. ....


Lees meer

 

Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen

18-Oct-2018

Natuur en Milieu: Steun de oproep voor eerlijke belasting op vliegen Teken hier

 

Natuur & Milieu wil dat de prijzen van vliegen eerlijker worden. Vliegen is ‘oneerlijk goedkoop’. Op vliegtickets en kerosine worden geen belastingen geheven. Dat is het gevolg van internationale afspraken uit 1944, bedoeld om de luchtvaart te stimuleren.  Hierdoor betaalt elk huishouden honderden euro’s meer aan belastingen door vrijstelling van de luchtvaartsector.

Veelvliegers (8% van de Nederlanders), zijn verantwoordelijk voor 40% van alle vluchten. Een schril contrast met een ruime meerderheid van de Nederlanders – 71%- die gemiddeld 1 reis of minder per jaar heeft (bron: KiM).

Belastingvrij vliegen is niet meer van deze tijd. Natuur & Milieu heeft de echte prijs van een vliegticket laten doorrekenen. De Nederlandse belastingbetaler loopt hierdoor per jaar 2 miljard euro mis. Steun onze oproep voor een eerlijke prijs van vliegen inclusief accijns op kerosine en BTW op vliegtickets.

 

....


Lees meer

 

Kamerbrief over rapport stikstofdepositie Eindhoven Airport

17-Oct-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gang van zaken rond de publicatie van een rapport over stikstofdepositie met betrekking tot Eindhoven Airport. Conclusie: per ongeluk niet geplaatst op website.

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/10/10/verzoek-om-toelichting-openbaarmaking-rapport-stikstofdepositie-eindhoven-airport  

....


Lees meer

 

Vliegmaatschappijen maken nauwelijks winst op ticketverkoop

17-Oct-2018

Ruben Messelink   EenVandaag

Veel luchtvaartexperts zijn het erover eens: vliegen is te goedkoop. En dat is slecht voor het milieu, want hierdoor pakken mensen te snel het vliegtuig, in plaats van bijvoorbeeld de trein. Dat de prijzen van vliegtickets laag liggen blijkt ook wel uit de winstmarges: maatschappijen maken gemiddeld nog geen tien dollar winst per ticket.

Dat laatste schrijft de NRC deze week. Hebben ze daar ook gelijk in?

Winst van één Big Mac

Luchtvaartexpert Yteke de Jong van de Telegraaf erkent dat de winstmarges op vliegtickets erg laag liggen. "Ik heb wel eens gehoord dat je voor Europese vluchten moet denken aan één Big Mac. Dat is nog geen drie euro." Ze heeft wel een verklaring voor die lage winsten. "De concurrentie is moordend. Iedereen wil op prijsvergelijkingssites als beste uit de bus komen."

David Elliot is directeur van prijsvergelijkingssite TicketSpy en hij beaamt de woorden van De Jong. Hij heeft daarvoor nog een andere verklaring. "Voor veel maatschappijen geldt dat hun business model steeds meer uitgaat van de verkoop van maaltijden, extra bagage of extra beenruimte. Ook het wijzigen of annuleren van een vlucht levert vliegmaatschappijen veel op."....


Lees meer

 

NS en ANVR willen maatregelen Brussel Trein 3x duurder dan vliegtuig om oneerlijke taks

17-Oct-2018

Paul Eldering    De Telegraaf

Amsterdam - Reisbrancheorganisatie ANVR en de Nederlandse Spoorwegen willen snel Europese maatregelen om de oneerlijke concurrentie tussen trein- en vliegreizen op te heffen. Ook moeten zeer kostbare grensbarrières voor het spoor worden geslecht.

Aan een treinreis ben je (vaak veel) meer geld én tijd kwijt dan aan een vliegreis.
....


Lees meer

 

Ook 2020 als openingsdatum voor luchthaven Lelystad is onzeker

17-Oct-2018

Roger Cohen    FD

De verhoogde luchtverkeerstoren staat klaar en de nieuwe passagiersterminal is casco opgeleverd, maar wanneer de eerste vakantiereizigers zullen arriveren op luchthaven Lelystad blijft onduidelijk. De opening van de luchthaven is al twee keer uitgesteld. En nog een keer uitstel wordt steeds waarschijnlijker.

 

Aan het eind van het artikel staat: Minister Van Nieuwenhuijzen heeft al laten zien dat het mijden van politieke risico’s vooraan staat in haar calculaties. Toen ze in februari besloot tot hernieuwd uitstel, was dat met de gemeenteraadsverkiezingen van maart in het achterhoofd. Een vergelijkbare dynamiek speelt ook dit jaar: op 20 maart zijn Provinciale Staten verkiezingen. Meer risico dan nodig zal de minister niet willen nemen.

 

....


Lees meer

 

Overheid is veel te soepel met norm voor schadelijk fijnstof

15-Oct-2018

Koen Voskuil    De Stentor

Van alle schadelijke stoffen in de lucht beschermt de overheid burgers het slechtst tegen fijnstof en stikstofdioxide. De normen voor uitstoot zijn veel soepeler dan bij gifstoffen die minder vaak voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie. Een strengere norm kan jaarlijks duizenden vroegtijdige doden en chronisch zieken schelen.

Fijnstof, dat elke Nederlander dagelijks inademt, dringt diep door in de longen. Het kan ontstekingen en ziektes als astma, bronchitis en COPD veroorzaken. Door fijnstof en stikstofdioxide (NO2) overlijden jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig, zegt de Gezondheidsraad. Tienduizenden mensen worden er chronisch ziek door.....


Lees meer

 

Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport

14-Oct-2018

RTVR

Het aantal meldingen over Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Dat meldt DCMR milieudienst Rijnmond.

In het derde kwartaal van dit jaar kwamen bij de DCMR bijna 15 duizend klachten binnen over herrie van startende en landende vliegtuigen, maar ook over laagvliegend verkeer. Dit is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen vijfduizend keer geklaagd werd.

Uit een overzicht blijkt dat meer dan duizend mensen melding hebben gemaakt van geluidsoverlast. De meeste klachten komen uit Bergschenhoek, Rotterdam en Schiedam. 

Ook blijkt dat twee mensen samen goed zijn voor bijna twintig procent van de klachten. Zij deden meer dan 2500 meldingen.

 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/173064/Drie-keer-meer-meldingen-over-Rotterdam-The-Hague-Airport

....


Lees meer

 

Schiphol in deel van nacht dicht

14-Oct-2018

Frans van Berg     De Gooi en Eemlander

De luchthaven Schiphol moet een deel van de nacht dicht. Dan worden minder omwonenden in hun slaap gestoord. Die eis hebben de provincies en gemeenten rond de luchthaven neergelegd in het Schipholoverleg. Uit een eerste verkenning van het ministerie van Infrastructuur blijkt dat de luchthaven tussen middernacht en vijf uur dicht zou kunnen zonder dat het netwerk van KLM en partners wordt geraakt. In de nachtelijke uren zijn het vooral vakantievluchten en vrachttoestellen die landen of vertrekken. Het gevaar is wel dat die toestellen dan allemaal net voor middernacht of na vijf uur komen.

Nu geldt er nog een maximum van 32.000 starts en landingen tussen 23 en 6 uur. „In het blok tussen 01 en 05 uur gaat het jaarlijks om 10.000 vluchten. Dat is te overzien en het is juridisch mogelijk een gedeeltelijke nachtsluiting in te voeren. Dat plan moet nu verder worden uitgewerkt”, heeft gedeputeerde Adnan Tekin namens de provincies en gemeenten voorgesteld.

 

https://www.gooieneemlander.nl/nieuws/schiphol-deel-van-nacht-dicht?items_per_page=20

....


Lees meer

 

Dit is waarom geluidsoverlast dodelijk kan zijn

11-Oct-2018

RTLNieuws

We weten dat harde muziek schadelijk kan zijn voor je oren, maar ook geluidsoverlast van treinen, vliegtuigen of scooters in jouw buurt kan voor ernstige schade zorgen. "Je kunt er zelfs aan overlijden", zegt Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving van de GGD Amsterdam.....


Lees meer

 

Provincie Overijssel wil vinger in de pap bij opstellen nieuwe luchtvaartnota

11-Oct-2018

RTVOost

Provincie Overijssel wil meer in de melk te brokkelen hebben als het gaat over de toekomst van de luchtvaart. De provincie ziet voor zichzelf een rol weggelegd bij de totstandkoming van een nieuwe luchtvaartnota, die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorbereid.Overijssel heeft een brief gestuurd aan minister van Nieuwenhuizen, waarin wordt aangegeven dat de provincies betrokken willen worden bij de komende grote besluitvormingsprocessen over de toekomst van de luchtvaart. Overijssel trekt hierin op samen met de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe. De provincies willen meepraten vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.....


Lees meer

 

WHO: Schiphol is veel en veel te luid

11-Oct-2018

Herman Stil en Bart van Zoelen    Het Parool

De geluidsnormen rondom Schiphol moeten flink worden ingeperkt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leidt de huidige norm tot ’nadelige gezondheidseffecten’.

De WHO adviseert woensdag in de hele Europese Unie voortaan een geluidsgrens voor vliegtuigen aan te houden van 45 dB Lden, de geluidsnorm die in Europa geldt voor vliegtuiggeluid.
Rondom Schiphol wordt tot nu toe gerekend met een ondergrens van 48 dB Lden. Een verschil van 3 decibel komt neer op een halvering van het geluid. L(den) (Level day-evening-night) is de in heel Europa geldende  maat om de geluidsbelasting door vliegtuiglawaai uit te drukken. ....


Lees meer

 

Wantrouwen overheerst bij start Eindhoven Airport debat

11-Oct-2018

Hans Vermeeren    ED

EINDHOVEN - Pieter van Geel gaf woensdag in het Evoluon in Eindhoven de aftrap voor het debat over de toekomst van Eindhoven Aiport. Wantrouwen bij omwonenden van de luchthaven voerde daarbij de boventoon. ....


Lees meer

 

De schokkende feiten over fijnstof en ultrafijnstof

10-Oct-2018

April 2016 Zembla

De uitzending van Zembla gister avond toonde schokkende feiten over de gevolgen van blootstelling aan fijnstof en ultrafijnstof op onze gezondheid. Ook werd duidelijk dat de Europese norm van 40 micorgram fijnstof per kubieke meter eigenlijk veel te soepel is. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt al jaren de grens op 20 microgram fijnstof per kubieke meter. Wetenschappers geven aan dat we zelfs onder de Europese norm risico lopen.

Ultrafijnstof is mogelijk nog een groter gevaar dan fijnstof en wordt ook wel de onzichtbare ziekmaker genoemd. De deeltjes zijn zo klein dat ze diep in het lichaam doordringen. Ze worden opgenomen in de bloedbaan en verspreiden zich door het hele lichaam. Vervolgens verblijven ze daar voor een lange tijd. Het lichaam kan de deeltjes niet goed opruimen waardoor de hoeveelheid ultrafijnstof steeds hoger wordt. De gevolgen: een chronische ontstekingsreactie, DNA schade aan het erfelijk materiaal (waardoor kanker kan ontstaan) en mogelijk alzheimer en dementie doordat de deeltjes ook in de hersenen terecht komen.....


Lees meer

 

Provincie Gelderland: Lelystad Airport pas open na schrappen laag vliegen

04-Oct-2018

Nu.nl

De provincie Gelderland wil dat op Lelystad Airport pas plaats is voor commerciële vluchten als er niet meer laag over land wordt gevlogen. Dat aangescherpte standpunt neemt de provincie sinds woensdag in omdat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maar geen garanties wil geven over het verdwijnen van de overlast door laagvliegen. ....


Lees meer

 

HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor schade door laagvliegen

04-Oct-2018

RTVOost

Actiegroep HoogOverijssel stelt luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor de schade die vliegtuigen naar Lelystad Airport in de toekomst kunnen veroorzaken. Dat schrijft de advocaat van de actievoerders in een brief aan twaalf luchtvaartmaatschappijen. De luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen door laagvliegen, vindt de actiegroep; zij hebben namelijk de keuze om niet te vliegen op Lelystad Airport. ....


Lees meer

 

Schiphol zet te vaak vier banen in

26-Sep-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

De luchthaven Schiphol gebruikt te vaak vier start- en landingsbanen tegelijkertijd om de drukte aan te kunnen. De bewoners willen dat de minister ingrijpt.Om die reden heeft de bewonerscommissie in de Omgevingsraad Schiphol voor het eerst de Gebruiksprognose Schiphol afgekeurd. In dat plan geeft de luchthaven aan hoeveel vluchten vanaf 1 november worden afgehandeld, welke werkzaamheden aan startbanen worden gedaan en hoe alle regels worden nageleefd. ....


Lees meer

 

Volgende keer zijn het chemicalien voor Syrie

26-Sep-2018


Lees meer

 

Gemeente Apeldoorn baalt van uitbreiding vluchten Vliegbasis Deelen

25-Sep-2018

Omproep GLD

DEELEN - Het college van B&W van de gemeente Apeldoorn is niet blij met de uitbreiding van het aantal vluchten op Vliegbasis Deelen. Dat laten ze weten in een reactie op vragen van Omroep Gelderland. ’Dat wij dit bericht uit de krant moeten vernemen, komt ons nogal rauw op het dak vallen’, zegt woordvoerder Toon Schuiling van de gemeente. ’We zijn onaangenaam verrast. Zeker gezien het moment. Je moet wel blind en doof zijn om niet te weten dat het op dit moment een gevoelig onderwerp is hier op de Veluwe. We hebben al zoveel op ons bordje gekregen rond vliegveld Lelystad.’....


Lees meer

 

Schiphol draait aan
 de verkeerde knoppen

25-Sep-2018

Zakenreis

ls de groeispurt van Schiphol niet heel snel anders wordt georganiseerd, lopen de luchthaven en de Nederlandse economie onherstelbare schade op. Dat beweert professor Guus Berkhout in zijn onlangs verschenen boek over hoe Schiphol haar vitale rol voor de Nederlandse economie kan voortzetten. ....


Lees meer

 

Ook langzame groei geeft uitstoot en herrie

24-Sep-2018

Het Parool

De belofte van Dick Benschop dat voor Schiphol groei niet langer heilig is, is goede pr, maar niet het eerlijke verhaal, stelt GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

Dick Benschop, de nieuwe baas van Schiphol, zegt in een interview in Het Parool van zaterdag dat groei niet langer heilig is. Maar tussen de regels door lees je maar één ding: Schiphol wil ook in de komende jaren gewoon door blijven groeien. ....


Lees meer

 

Vragen Van Raan en Ouwehand over de groei≠plannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

24-Sep-2018

Vragen van de leden Van Raan en Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van I&W en LNV over de groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur. https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-en-ouwehand-over-de-groeiplannen-van-eindhoven-airport-en-de-gevolgen-voor-de-natuur

....


Lees meer

 

Werd een kritisch rapport over de groei van vliegveld Eindhoven verzwegen

24-Sep-2018

Redactie: Jan Salden  Verslag: Ferry Stoop   EenVandaag

Opnieuw is er strijd tussen omwonenden van een luchthaven en de overheid. Onderwerp van het conflict: een kritisch milieurapport dat stelt dat groei van Eindhoven Airport niet kan. Grote vraag: werd het rapport achtergehouden voor omwonenden? ....


Lees meer

 

Nieuwe topman: leg groei van Schiphol verder aan banden

19-Sep-2018

Herman Stil    Het Parool

Schiphol moet vanaf nu veel minder hard groeien dan de afgelopen jaren. De nieuwe topman Dick Benschop wil daarover afspraken maken met de luchtvaartmaatschappijen. Die moeten dan ook kieskeuriger worden met nieuwe bestemmingen. De opening van Lelystad Airport is daarbij onvermijdelijk.Dat zegt Benschop zaterdag in Het Parool, in het eerste interview na zijn aantreden.
....


Lees meer

 

De dakpannen dwarrelden naar beneden toen het vliegtuig landde

19-Sep-2018

Sem Caelen   1Limburg

In Geverik, naast Maastricht Aachen Airport, is zaterdag een gat in het dak van een boerderijwoning geblazen.Volgens de bewoner van het pand is een rond 14:30 uur op Maastricht Aachen Airport landend Corendon-toestel de oorzaak.

Vierkante meter
Enkele dakpannen en het onderliggende plastic werden van het dak gerukt, met een gat van zo’n vierkante meter tot gevolg. De pannen landden vervolgens op de binnenplaats van de woning.....


Lees meer

 

Baas Corendon noemt Lelystad Airport een aanfluiting

19-Sep-2018

Corendon-topman Steven van der Heijden is niet zonder meer van plan om met zijn airline vanaf Lelystad Airport te gaan vliegen. In een interview met TravMagazine uit hij harde kritiek op de vakantieluchthaven, die in 2020 de deuren moet openen. ,,Een absolute aanfluiting

Van der Heijden hekelt vooral de in zijn ogen voorzichtige groeimogelijkheden van de luchthaven. ,,Zelfs áls Lelystad opengaat, en dat is nog maar de vraag, dan is dat in eerste instantie met 4.000 vliegbewegingen per jaar”, zegt Van der Heijden. ,,Dat is 0,8 procent van de capaciteit van Schiphol. Waar hebben we het over? Dat betekent minder dan zes retourvluchten per dag. Als je daar drie vliegtuigen neerzet, vlieg je heel Lelystad vol. Dat is een absolute aanfluiting.”....


Lees meer

 

Edenaren protesteren tegen vliegtuigen

11-Sep-2018

Eric Wijnacker    De Gelderlander

ARNHEM/EDE _ De actiegroep Hoog over Ede gaat woensdag naar de vergadering van Provinciale Staten in Arnhem waar gepraat wordt over de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze roepen medestanders op om mee te gaan.Vijf mensen spreken in namens de bewoners en recreatieondernemers van Noord- en Zuid Veluwe. Ze willen graag dat de Provinciale Staten veel meer oppositie voeren tegen de plannen van Lelystad Airport om laag over de Veluwe te vliegen. Hoog over Ede wil datde Gelderse  Statenleden de zorgen van de inwoners serieus nemen en actie ondernemen. ....


Lees meer

 

Grootste staking ooit bij Ryanair mogelijk eind deze maand ook in Eindhoven

11-Sep-2018

Bart-Jan van Rooij   ED

4 vragen EINDHOVEN - Voor wie een vliegticket heeft geboekt bij Ryanair zijn het spannende tijden. Want dreigen met de ’grootste staking ooit’ is een oorlogsverklaring van Europese vakbonden aan de luchtvaartmaatschappij. Vier vragen over de acties. ....


Lees meer

 

Aalsmeer en Schiphol in gesprek over uitkoop bewoners

11-Sep-2018

Redactie: Jan Salden, Esther Hendriks  Verslag: Esther Eikelenboom   EenVandaag

De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol.....


Lees meer

 

Aantal gehinderden door Schiphol met bijna de helft toegenomen

11-Sep-2018

Frans van den Berg   Haarlems Dagblad

Het aantal bewoners dat ernstig hinder heeft van Schiphol, is veel sterker toegenomen dan eerder werd gedacht. Tussen 2010 en 2016 steeg dat aantal met 38 procent.Tot die conclusie komt het Planbureau voor de Leefomgeving in de vierde monitor Infrastructuur en Ruimte die donderdag werd gepubliceerd. De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg noemt de cijfers schokkend.....


Lees meer

 

Groeiscenarioís Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer gehinderden

07-Sep-2018

Bart Brouwers    Innovationorigins.com

Groeiscenario’s Eindhoven Airport: meer CO2, meer NOx, meer ‘gehinderden’

In de groeiscenario’s van Eindhoven Airport zal het aantal ‘gehinderden’ navenant toenemen. Dat komt door de toename van CO2-, NOx- en PM10-emissies, evenals de geluidsoverlast. Logischerwijs is de overlast het grootste in het verstgaande van vier uitgewerkte scenario’s: tot 100.000 vliegbewegingen per jaar in 2030 (een ruime verdubbeling ten opzichte van het basisscenario van 43.000 bewegingen eind 2019).

Lees hier meer over de onderzoeken naar de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport in 2030

 

Er is een toename van de CO2-emissie bij de scenario’s 2 tot en 4, zo is onderzocht. De CO2-emissie is in 2019 circa 142.100 ton, in scenario 2 circa 159.600 en in scenario 3, 201.000 ton. In scenario 4 bedraagt de CO2-emissie in totaal 279.500 ton. Scenario 1 laat juist een afname van de CO2-emissie zien: in 2030 is de CO2-emissie 124.800 ton. Voor NOx-uitstoot is eenzelfde beeld zichtbaar: ten opzichte van 2019 laat in het gunstigste geval alleen scenario 1 een daling zien van 222 ton, naar 171 ton. De NOx-emissie stijgt in het ongunstigste geval in scenario 4 ten opzichte van 2019 met bijna een factor 3. De PM10-emissie stijgt ten opzichte van 2019 in scenario 4 met een factor 2,3 naar 8,6 ton in 2030. Ook in scenario’s 2 en 3 is sprake van groei.....


Lees meer

 

Aalsmeer luidt noodklok over nieuwe nachtvluchten Schiphol

06-Sep-2018

Nu.nl

De gemeente Aalsmeer heeft een brandbrief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geschreven over nachtvluchten op de Aalsmeerbaan. Deze zijn sinds 1 september weer toegestaan.De vluchten zijn tijdelijk toegestaan vanwege de verbouwing van de verkeerstoren op Schiphol. Dat duurt negen maanden. Gedurende die periode heeft de Luchtverkeersleiding Nederland een vrijstelling om de Aalsmeerbaan te gebruiken.

Aalsmeer vindt dat onacceptabel. "De leefbaarheid staat al zwaar onder druk. Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste bastion van rust. Met deze ontheffing wordt hen de zekerheid ontnomen dat zij in elk geval ’s nachts van vliegtuiglawaai verstoken zijn", schrijft de gemeente. De gemeente zegt veel emotionele brieven over het besluit te krijgen van burgers. Aalsmeer wil dat het ministerie de Luchtverkeersleiding Nederland opdracht geeft de Aalsmeerbaan zo minimaal mogelijk te gebruiken.

https://www.nu.nl/binnenland/5447819/aalsmeer-luidt-noodklok-nieuwe-nachtvluchten-schiphol.html

....


Lees meer

 

Luchthavens zijn een grotere broeihaard van bacteriŽn dan toiletten

06-Sep-2018

De Morgen

Redactie - Bron: BMC

1 Archiefbeeld. © Imaginechina

Vaak aangeraakte plekken in luchthavens, zoals de plastic bakken om handbagage door de scanner te laten rollen, bevatten meer schadelijke bacteriën en virussen dan toiletten. Dat blijkt uit Brits en Fins onderzoek.....


Lees meer

 

Eijsden-Margraten is overlast van vliegveld Luik zat

06-Sep-2018

René Willems    De Limburger

Eijsden-Margraten heeft genoeg van de overlast door het vliegverkeer richting Luik beu. De gemeente wil maatregelen. Burgemeester Dieudonné Akkermans is onlangs opnieuw in Den Haag geweest voor overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij ziet nog altijd weinig vooruitgang, blijkt uit het verslag van dat gesprek. Akkermans heeft het gevoel dat hij door Den Haag aan het lijntje wordt gehouden. Hij heeft het ministerie laten weten dat hij niet van plan is om nog eens zes keer naar Den Haag te komen ‘zonder perspectief’.....


Lees meer

 

Voorlopige verklaring van BVM2 over de ministeriele onderzoeken

06-Sep-2018

Inleiding
Op 31 december 2019 loopt de Medegebruiksvergunning van Eindhoven Airport af. Deze vergunning functioneert binnen het grotere kader van het Luchthavenbesluit en brengt daarop nadere inperkingen aan, o.a. waar het om de openingstijden en het aantal vliegbewegingen gaat (het getal van 43000 vliegbewegingen staat in de Medegebruiksvergunning). Het Luchthavenbesluit werkt voor onbepaalde duur.
Er moet, hoe dan ook, een besluit genomen worden over een Medegebruiksvergunning vanaf 01 januari 2020 en er moet misschien een besluit genomen worden over een nieuw Luchthavenbesluit.

De regio heeft het initiatief voor het proces om de toekomst van Eindhoven Airport vorm te geven bij het Ministerie neergelegd.

Het ministerie had, en mogelijk heeft,  inzake de luchtvaart een clichématig standpunt. De wens van de vliegsector is heilig, groei staat bij  voorbaat vast,....


Lees meer

 

Beantwoording Kamervragen nav belevingsvlucht

05-Sep-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks). Het Kamerlid had vragen gesteld over het feit dat het vliegtuig van de belevingsvlucht veel meer geluid produceerde dan berekeningen aangaven. Klik hier voor de link

....


Lees meer

 

Het kan zo niet langer met het luchtverkeer

05-Sep-2018

Hans Coolen uit Son en Breugel heeft een uitgebreide gastopinie geschreven, die geplaatst is in het Eindhovens Dagblad van 30 augustus 2018. Hieronder staat deze opinie ook op deze site afgedrukt. 

EINDHOVEN AIRPORT – BVM2 IS SERIEUZE ‘TEGENPARTIJ’

 

Vliegverkeer speelt zich af in een ander universum,
een wereld waarin leefklimaat en gezondheid er niet toe doen.

 

Al jarenlang hebben de omwonenden van Eindhoven Airport hun ongenoegen geuit over de alsmaar toenemende geluidshinder van het vliegverkeer. Tot op heden is de situatie er niet beter op geworden. Terwijl de bevolking steeds minder tolerant staat tegenover het vliegverkeer, sloven de airportbazen zich uit in het relativeren van de hinder om de omwonenden buitenspel te houden.....


Lees meer

 

Kamervragen over intimidatie bestuurslid Hoog Overijssel door ministerie

04-Sep-2018

RTV Oost

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van Groen Links wil van Minister Van Nieuwenhuizen weten hoe het kan dat een lid van actiegroep Hoog Overijssel zich geïntimideerd voelde door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze heeft hierover kamervragen gesteld.

Leon Adegeest uit Dalfsen is bestuurslid van actiecomité Hoog Overijssel. Het was Adegeest die eind 2017 met zijn berekeningen aantoonde dat de Milieu Effect Rapportage voor Lelystad AirPort vol zat met fouten. Daarmee is een doorbraak gecreëerd in het protest tegen de uitbreiding van het vliegveld in de polder.....


Lees meer

 

Schiphol kan zijn borst natmaken: Amsterdam heeft een coalitie die barst van de groene plannen

04-Sep-2018

Sybilla Claus   Trouw

De grachtengordel verliest zijn parkeerplaatsen en Amsterdam komt in opstand tegen de uitbreidingsdrang van Schiphol. De hoofdstad heeft een coalitie die barst van de groene plannen. ‘Ambitieus’, ‘hyper ambitieus’, ‘nieuwe lente, nieuw geluid’. De onderhandelaars van GroenLinks, D66, PvdA en SP konden vandaag bij de presentatie van hun Amsterdamse coalitieakkoord aan de Sloterplas hun geluk niet op. Zij legden vooral veel nadruk op hun ‘groene’ plannen. “Wij zijn de laatste generatie die echt verschil kan maken tegen de klimaatverandering”, aldus D66-voorman Reinier van Dantzig.....


Lees meer

 

Bewoners Baarn staan machteloos tegen vliegtuigherrie

04-Sep-2018

Schiphol hoopt dat er vanaf 2020 weer meer vliegtuigen op de luchthaven mogen komen. Maar niet iedereen zit op meer vliegtuigen te wachten. Ids ontdekte met zijn actiecomité dat geluidsnormen worden overschreden in Baarn. Maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/bewoners-baarn-staan-machteloos-tegen-vliegtuigherrie

....


Lees meer

 

Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen

04-Sep-2018

Johan van Heerde    Trouw

In de eerste zes maanden van 2018 nam het aantal passagiers dat vloog via luchthaven Schiphol met 5,5 procent toe. Dat kon dankzij grotere vliegtuigen met meer stoelen.

Meer vliegen op Schiphol mag niet meer nu het maximale aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar bijna is bereikt. Groter vliegen mag echter wel, en daar spelen luchtvaartmaatschappijen op in door de inzet van grotere toestellen met meer stoelen.

NB Groter vliegen mag wel en kan ook omdat er niks gedaan wordt met overschrijding van de geluidsnormen.....


Lees meer

 

Vliegtuig vliegt pannen van het dak in Meerssen

01-Sep-2018

nos.nl

Een Boeing 777 van Emirates heeft gisteravond bij het opstijgen de daken van drie woningen in Meerssen licht beschadigd. In totaal waaiden vier dakpannen weg, bevestigt woordvoerder Hella Hendriks van Maastricht Aachen Airport. Ook raakte een loodstrip beschadigd. De schade is direct hersteld, op kosten van de luchthaven, meldt 1Limburg.....


Lees meer

 

Aantal klachten over Eindhoven Airport naar record

01-Sep-2018

nos.nl

In het tweede kwartaal van 2018 is ongeveer 15.000 keer geklaagd over geluidsoverlast van vliegtuigen bij Eindhoven Airport. Dat is twee keer zoveel als in de eerste drie maanden van dit jaar en al meer dan de helft van het totaal aantal klachten over 2017 (28.658).

De klachten kwamen vooral uit Eindhoven-Noord, Son en Breugel en Best. Volgens het Bewonersplatform Woensel-Noord komt dat doordat relatief veel vliegtuigen opstijgen in noordelijke richting en dan vliegen over dichtbebouwd gebied ten noorden en noordoosten van de luchthaven.....


Lees meer

 

Grote staking Schiphol-beveiligers van de baan

30-Aug-2018

nu.nl

.

Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op Schiphol. De grootschalige staking die gepland was voor volgende week is daarmee van de baan. De bonden hebben onder meer afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werkdagen.

Ook krijgen de beveiligers dit jaar nog een eenmalige loonsverhoging van 700 euro, en nog eens 5 procent extra, verspreid over 2019 en 2020.....


Lees meer

 

Leon Adegeest strijdt tegen uitbreiding Lelystad Airport: Ministerie intimideerde mij

29-Aug-2018

Dion Mebius   de Volkskrant

Zijn rekenmodel was een doorbraak in het protest tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Sindsdien besteedt ingenieur Leon Adegeest het gros van zijn tijd aan de strijd met de luchtvaartlobby.

....


Lees meer

 

Meedoen met klimaatzaak tegen de Europese Unie, aangespannen door tien families

29-Aug-2018

Verandering van het klimaat begint voor iedereen een groot probleem te worden. Misschien wil je de petitie ook ondertekenen en zoveel mogelijk doorsturen? Want vooralsnog wordt er te weinig actie ondernomen door politici. Ook in Nederland.

https://act.wemove.eu/campaigns/people-vs-eu-climate

....


Lees meer

 

Geef je mening over belasting op vliegverkeer

27-Aug-2018

Internetconsultatie van de overheid, klik hier

Tips van Greenpeace bij het invullen, klik hier

Meerdere landen in Europa hebben al een (veel) hogere vliegbelasting ingevoerd.

Het principe zou zo simpel moeten zijn: de vervuiler betaalt. Maar ook al is vliegen is de meest vervuilende vorm van transport, toch hoeven luchtvaartmaatschappijen nauwelijks belasting te betalen. Op vliegtickets zit geen BTW maar op treintickets wel. Zelfs voor leidingwater betalen we meer belasting dan voor kerosine.

 

Wil je meer doen? Teken hier het luchtvaartmanifest.

....


Lees meer

 

Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag

27-Aug-2018

Vliegtuig Radar 24

Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag


(c) foto; Schiphol

Beveiligers Schiphol staken 4 september de hele dag

Op 4 september dreigt er een groot probleem voor het vliegverkeer op Schiphol. Nu zijn het niet de piloten of het cabinepersoneel dat in staking gaat, maar het complete beveiligingspersoneel op Schiphol.....


Lees meer

 

Documentairefilm Lelystad Airport in nevelen gehuld

27-Aug-2018

Deze zomer ging de documentairefilm ’Lelystad Airport in nevelen gehuld’ van Rob de Wind uit Munnekeburen in première in Dalfsen. De documentaire werd ingeleid door oud-politicus Jan Terlouw. Directe link naar de film: https://www.youtube.com/watch?v=yoDo5i18FMY

Inleiding door Jan Terlouw: https://www.youtube.com/watch?v=g073hXYxLDs  ....


Lees meer

 

Lelystad Airport naast de deur?

27-Aug-2018

Hoog en Laag.nl

In Renkum en Wageningen is vliegtuiglawaai nu nog te verwaarlozen. Maar als vliegveld Lelystad in gebruik wordt genomen is het gedaan met de rust, vreest de werkgroep Vliegverkeerd Wageningen. ....


Lees meer

 

Kosten/baten-analyse nodig over groei Eindhoven Airport

26-Aug-2018

Hans Vermeeren    ED

EINDHOVEN - Een grondige economische kosten/baten-analyse kan de groei van Eindhoven Airport in een ander perspectief plaatsen. En dat is dat negatieve gevolgen veel groter zijn dan de positieve effecten.Er moet een grondige kosten/baten-analyse gemaakt worden van de economische gevolgen van de groei van Eindhoven Airport. In die analyse moeten niet alleen de voordelen van die groei, maar ook de nadelen goed op een rijtje gezet worden. ....


Lees meer

 

MAA neemt maatregelen na overschrijden geluidnorm

25-Aug-2018

Luchtvaartnieuws.nl

MAASTRICHT AIRPORT - Maastricht Aachen Airport neemt maatregelen nadat is gebleken dat de luchthaven de wettelijke geluidnorm heeft overschreden. Zo wordt de parkeerpositie van vrachtvliegtuigen aangepast. De overschrijding is naar voren gekomen uit metingen die zijn uitgevoerd naar aanleiding van een klacht van een omwonende.....


Lees meer

 

Actiecomite tegen vliegtuighinder krijgt steeds meer leden uit Soest

23-Aug-2018

Soester Courant

 

Exact één maand na de oprichting heeft het Actiecomité Vlieghinder Baarn al meer dan honderd leden. Het Actiecomité Vlieghinder Baarn is opgericht omdat inwoners van Baarn steeds meer hinder ondervinden van het vliegverkeer. Niet alleen vanwege het vliegtuiglawaai en het vroege tijdstip waarop dat begint. De inwoners van Baarn ergeren zich ook aan de aantasting van de natuur, het milieu en het klimaat waar het vliegverkeer in toenemende mate aan bijdraagt.Er melden zich ook steeds meer inwoners van Soest aan als lid van het Actiecomité.....


Lees meer

 

Ed Nijpels: Vliegtickets moeten duurder worden om klimaatdoelen te halen

21-Aug-2018

Erik van Prooijen     EenVandaag

Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, zegt dat Schiphol aan zijn grens zit. "Vliegen is niet een soort recht", aldus Nijpels. "Mensen doen wel of ze een recht op vliegen hebben, maar dat is niet zo. Er zijn  afspraken gemaakt over het aantal vluchten vanaf Schiphol. Een beperkt aantal vluchten: 500.000 is de grens."

De voorzitter van het klimaatberaad vindt dat de prijs van vliegtickets omhoog moet. "Elke kleuter kan uitrekenen dat er iets niet klopt als je voor 28 euro naar Barcelona kunt vliegen", vindt Ed Nijpels. De luchtvaart zit niet aan tafel bij het klimaatberaad, hoewel het een van de grootste vervuilers is.....


Lees meer

 

Delen van Amsterdam onterecht niet in klaagzone Schiphol

21-Aug-2018

Lezersbrief   Het Parool

LezersbriefDe klaagzone voor Schiphol is te klein, vindt Paroollezer G. van Zelst. ’Bewoners van Zuid, Noord en Centrum worden niet meegeteld.’

Bij het officiële meldpunt voor klachten over Schiphol kunnen alleen mensen klagen die in de klaagzone wonen. Bewoners van Zuid, Noord en Centrum vallen erbuiten en worden niet meegeteld.....


Lees meer

 

Dossier Eindhoven Airport nieuwe testcase voor Eindhovense politiek

21-Aug-2018

Hans Vermeeren     ED

AnalyseEINDHOVEN - De discussie over de toekomst van Eindhoven Airport krijgt deze nazomer een nieuwe start. Groei is niet langer het uitgangspunt. Een gewaagde stellingname, die vooralsnog het voordeel van de twijfel verdient. Wat hebben ze gemopperd het afgelopen jaar, al die bezorgde burgers en omwonenden die zich inzetten om de hinder van luchthaven Eindhoven Airport terug te dringen. Want hoe ze ook hun best deden, het debat over de toekomst van het vliegveld speelde zich af in alle beslotenheid. Op het ministerie van Infrastructuur, en bij de directie van de luchthaven.....


Lees meer

 

Speciaal meldpunt voor geluidsoverlast Lelystad Airport

16-Aug-2018

Klaas-Jan van Woerkom    Luchtvaartnieuws

DEN HAAG - Er komt een speciaal meldpunt voor geluidsklachten rond Lelystad Airport. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een reactie op vragen van kamerlid Cem Laçin van de SP. ....


Lees meer

 

Antwoorden op Kamervragen over bezwaar maken tegen luchtvaartherrie

16-Aug-2018

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Laçin (SP) over het bericht dat grote groepen gehinderden geen bezwaar meer kunnen maken tegen luchtvaartherrie.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/15/antwoorden-op-vragen-van-het-lid-la-in-sp-over-het-bericht-dat-grote-groepen-gehinderden-geen-bezwaar-meer-kunnen-maken-tegen-luchtvaartherrie ....


Lees meer

 

Zweedse regering lanceert omstreden milieutaks op vliegtickets

16-Aug-2018

Metro

De rood-groene Zweedse regering is van plan vanaf volgend jaar een taks in te voeren op vliegtuigtickets. Dat heeft viceminister van Financiën Per Bolund (Milieupartij) vandaag bevestigd. De taks zal 80 tot 430 kronen (8,40 tot 45 euro) per enkel ticket bedragen. De regering zegt de klimaateffecten van de luchtvaart te willen inperken en hoopt dat consumenten voor milieuvriendelijkere alternatieven zullen kiezen. De taks zal enkel gelden voor reizen vanuit Zweedse luchthavens en het bedrag is afhankelijk van de afstand. Voor een reis tussen Stockholm en Brussel gaat het om 8,40 euro.....


Lees meer

 

Ontwikkeling luchtvaart en CO2-emissies in Nederland

16-Aug-2018


Luchtvaart beïnvloedt de opwarming van de aarde door de emissies die plaatsvinden hoog in de lucht. De CO2-emissies van vliegtuigen die in Nederland hebben getankt zijn in twintig jaar met 33% gestegen. Deze stijging is minder sterk dan de 115% stijging van het luchtvaartvolume. Vooral het aantal reizigers naar Europese bestemmingen is sterk toegenomen. Op verzoek van de Omgevingsraad Schiphol heeft het PBL feiten en cijfers inzichtelijk gemaakt over de uitgestoten CO2 van de luchtvaart in Nederland in afgelopen decennia.....


Lees meer

 

Rotterdam Airport stelt besluit toekomstplannen luchthaven uit

16-Aug-2018

Sandra Don    AD

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) houdt de toekomstplannen en de daarbij behorende kosten opnieuw tegen het licht. Daarmee is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit voorlopig uitgesteld. ....


Lees meer

 

Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen

16-Aug-2018

Jan Salden: Rotterdam The Hague Airport laat onderzoek naar kosten en baten van groei overdoen, aldus minister Van Nieuwenhuizen nav reportage

 

https://twitter.com/jan_salden/status/1029381320227659776

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/14/beantwoording-kamervragen-van-het-lid-kroger-groenlinks-over-het-bericht-onderzoek-naar-groei-vliegveld-rotterdam-rammelt

....


Lees meer

 

Pak fijnstof bij luchthavens nu aan, de gezondheid van de omwonenden staat op het spel

13-Aug-2018

Hans in ’t Veen en Susanne Kuijpers    Trouw

Opinie Vreemd dat de overheid niets doet tegen fijnstof door vliegen, stellen longarts Hans in ’t Veen en plaatsvervangend directeur Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vast.

Omwonenden van luchthavens hebben niet alleen geluidsoverlast, maar lopen ook gezondheidsrisico’s door het ultrafijnstof dat door vliegtuigen wordt uitgestoten. Recent onderzoek laat zien dat dit niet alleen een probleem is rond Schiphol, maar ook rond kleinere regionale luchthavens, zoals Rotterdam The Hague Airport (RTHA).....


Lees meer

 

Meer vliegtuigen vanaf Schiphol vliegen over Wageningen, Bennekom en Ede

10-Aug-2018

Eric Wijnacker    De Gelderlander

WAGENINGEN - Dit jaar vliegen op ruim 6 kilometer hoogte bijna 10.000 vliegtuigen vanaf, of soms naar, Schiphol over Ede, Bennekom en Wageningen. Dat zijn er meer dan in de jaren 2013 tot en met 2016, toen dat er gemiddeld 7.500 waren. Maar ze vliegen wel veel hoger dan de vliegtuigen die de bestemming Lelystad krijgen.

Vorig jaar steeg het aantal vliegtuigen dat over Ede en Wageningen vloog al tot 9.000, dat waren er nooit eerder zo veel. En de eerste maanden van dit jaar geven aan dat dat record dit jaar gebroken gaat worden.....


Lees meer

 

Rechter geeft Nederlandse Ryanair-piloten gelijk, staking gaat vrijdag door

09-Aug-2018

nu.nl

De staking van Nederlandse Ryanair-piloten gaat vrijdag gewoon door. De bezwaren van Ryanair zijn donderdag door de rechtbank in Haarlem afgewezen. Nederlandse Ryanairpiloten sluiten zich daarmee aan bij de staking van hun collega’s in Ierland, Duitsland, Zweden en België, die ook vrijdag plaatsvinden.....


Lees meer

 

Landelijk meldpunt overlast Schiphol van SP

08-Aug-2018

Directe link naar klachtenformulier: https://amsterdam.sp.nl/form/meldpunt-schiphol-overlast

Schiphol zit aan zijn grenzen. Ondanks gemaakte afspraken over het aantal vliegbewegingen probeert de luchthaven toch op allerlei manieren verder te groeien. Ondertussen neemt de overlast voor omwonenden toe, maar staan zij veelal machteloos.....


Lees meer

 

Nederlandse Ryanair-piloten gaan vrijdag staken, Ryanair stapt naar de rechter

08-Aug-2018

Nos

Nederlandse piloten van Ryanair willen vrijdag staken, heeft vakbond VNV bekendgemaakt. De piloten sluiten zich daarmee aan bij stakingen in Duitsland, Zweden, België en Ierland.

Ryanair probeert de staking via de rechter te verbieden. Mocht de staking wel doorgaan, dan kunnen Nederlandse vakantiegangers waarschijnlijk niet vertrekken vanaf Schiphol, Eindhoven, Maastricht en luchthavens als Weeze (Duitsland) en Brussel Charleroi.....


Lees meer

 

Zelfs lichte blootstelling aan fijnstof verhoogt risico op hartziekten

08-Aug-2018

Uit nieuw Brits onderzoek blijkt dat ook bij mensen die in lichte mate aan fijnstof worden blootgesteld, de risico’s op hartziekten groter zijn. Dat betekent dat de fijnstofnormen die nu worden gehandhaafd niet voldoende zijn om ons te behoeden voor gezondheidsrisico’s. “Er kan absoluut meer gedaan worden om de hoeveelheid fijnstof in de lucht terug te dringen,” aldus hoogleraar volksgezondheid Lex Burdorf.....


Lees meer

 

Vragen Van Raan over bericht dat MKBA voor groei Schiphol niet voldoet

08-Aug-2018

PvdD:Vragen van het lid Van Raan aan de minister van I&W over het bericht dat de MKBA voor de groei van Schiphol niet voldoet aan de daarvoor door de Kamer vastgestelde criteria en aantoonbare onjuistheden bevat.....


Lees meer

 

Minder geluidshinder? Totale onzin, KLM!

06-Aug-2018

Lezersbrief    Het Parool

LezersbriefKLM-topman Pieter Elbers stelde dat geluidshinder significant is gedaald. Bewoner van Nieuw-West J. Leegwater noemt dit ’totale onzin’: ’Ik nodig de heer Elbers uit een dagje door te brengen bij ons om de overlast aan den lijve te ondervinden.’....


Lees meer

 

Luchtvaartsector geeft zegen aan nieuwe versie local rule Schiphol

03-Aug-2018

Nieuwsblad Transport

De luchtvaartmaatschappijen op Schiphol hebben een aangepaste versie van de local rule op Schiphol goedgekeurd voor extra vrachtvluchten op de luchthaven. Dat bevestigen bronnen binnen het Coördination Committee Netherlands (CCN), het overlegorgaan van alle luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. De regeling maakt het mogelijk om geannuleerde vluchten om te zetten in extra vrachtslots op de luchthaven.....


Lees meer

 

Vliegveld Eelde: Juichen om niets

03-Aug-2018

Bartjens   FD

Juichend is het persbericht. ’Voor Groningen Airport Eelde was 2017 een goed jaar. Een passagiersgroei van 26%. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde in 2017 een positief financieel resultaat geboekt.’ Het kan niet op daar in het noorden.

Maar verderop in het persbericht staan wat zinnetjes die de lezer wantrouwig maken. Wat blijkt: het positieve resultaat komt voort uit het feit dat de kosten voor brandweer en beveiliging in het vervolg door de aandeelhouders worden gedragen. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen.

De jaarrekening geeft aan dat er een subsidie van €2,5 mln is ontvangen. Die subsidie is onder verschillende posten in de boekhouding ondergebracht. Maar de subsidie blijkt wel de reden dat de de kosten van de luchthaven in 2017 zijn teruggelopen van €7 mln naar €4,7 mln. Zonder subsidies en bijdragen lag het operationele kostenniveau op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016.....


Lees meer

 

Schiphol is al lang geen motor van de Nederlandse economie

02-Aug-2018

Floor Milikowski    De Groene Amsterdammer

Onderzoek De toekomst van Schiphol Vlag, volkslied, vliegveld

Decennialang moest en zou Schiphol de economie aanjagen. Inmiddels zijn er grote twijfels over verdere groei. De economische opbrengsten van meer vluchten en meer passagiers wegen niet op tegen de overlast. Maar: ‘Je krijgt te maken met een oer-Hollands gevoel en met Hollands glorie.’....


Lees meer

 

Proef met geluidshinder op Eindhoven Airport

27-Jul-2018

Hans Vermeeren    ED

EINDHOVEN - Eindhoven Airport en Ryanair gaan in de week van 20 augustus experimenteren met twee verschillende manier van opstijgen van vliegtuigen. Omwonenden van het vliegveld wordt gevraagd om via online enquête te laten weten hoe ze de geluidsoverlast ervaren.

Het gaat om een test met twee verschillende klimprofielen. Bij de ene wordt de hinder voor dicht bij het vliegveld wonende mensen beperkt. Bij de andere gaat het juist om de hinder voor verder weg wonenden te beperken. 

....


Lees meer

 

172.000 extra mensen last van geluidshinder

27-Jul-2018

AD

Door de nieuwbouwplannen rondom Schiphol krijgen zo’n 172.000 meer mensen last van geluidshinder en (ultra)fijnstof. Daarvoor waarschuwt de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland op basis van een eigen inventarisatie van de laatste woningbouwcijfers.....


Lees meer

 

Omwonenden Schiphol zijn monddood gemaakt

25-Jul-2018

Herman Stil   Het Parool

Omwonenden van Schiphol zijn gepikeerd dat er niet naar hen wordt geluisterd, omdat inwoners buiten de ’klaagzone’ geen belanghebbende kunnen zijn. Ook politiek en wetenschap zijn verbaasd.Dat blijkt uit de reacties op de afwijzing, eerder deze maand, van twee bezwaren tegen het toezicht op Schiphol die een inwoner van Baarn kreeg en waarover Het Parool dinsdag scheef. Volgens de Inspectie Leefmilieu en Transport (ILT) is hij geen belanghebbende, omdat hij niet binnen de geluidszone woont.

"Is er dan soms geen overlast buiten de geluidszone?" zegt Kees Weijer van Platform Vliegoverlast Amsterdam. "Dit betekent dat veel Amsterdammers ook geen belanghebbende zijn." ....


Lees meer

 

Rotterdamse luchthaven voor groot deel verantwoordelijk voor fijnstof

25-Jul-2018

Yvonne Keunen    AD

Vliegvelden zijn doorgaans vooral in het nieuws vanwege lawaai, voor het eerst is nu onderzoek gedaan naar de vervuiling van de lucht. In opdracht van de Rotterdamse luchthaven zelf onderzocht TNO waar de ultrakleine deeltjes stof in de lucht precies vandaan komen.

Eind vorig jaar zette TNO een maand lang drie meetposten neer: twee aan weerszijden van de startbaan en één aan de Veldkersweg in Schiebroek. Wat blijkt? 15 procent van de concentratie ultrafijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door vliegtuigen die taxiën, landen en opstijgen. ....


Lees meer

 

Te ver van Schiphol, dan geen protest

24-Jul-2018

Luchtvaart: Geluidsoverlast ook buiten de regio

Niet alle omwonenden mogen Schiphol ter verantwoording roepen, last of geen last, stelt het ministerie van Infrastructuur. Een inwoner van Baarn woont onder de vliegroute, maakte bezwaar en kreeg nul op rekest.


INGENIEUR ITS VAN DER ES UIT BAARN IS VOLGENS DE LUCHTVAARTINSPECTIE GEEN BELANGHEBBENDE BIJ SCHIPHOL.....


Lees meer

 

Beroepsklager Schiphol: De inspectie gebruikt kulargumenten

24-Jul-2018

Herman Stil   Parool

Wie te ver van Schiphol woont, mag de luchthaven niet ter verantwoording roepen. Wat ver is, blijkt rekbaar. Een inwoner van Baarn woont pal onder de vliegroute en maakte bezwaar. Hij trok een beerput open.....


Lees meer

 

Wie te ver van Schiphol woont, mag geen bezwaar maken

24-Jul-2018

Herman Stil    Parool

Omwonenden van Schiphol die niet in het zwaarst gehinderde gebied wonen, mogen geen bezwaar maken tegen maatregelen op de luchthaven. Ook bezwaarmakers tegen Lelystad Airport staan straks buitenspel.....


Lees meer

 

Hoe milieuminister Margreeth de Boer werd verslagen door Schiphol

22-Jul-2018

2014 Anne de Blok, Jonas Kooyman en Beike Looijse    Follow the Money

Milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) is in de jaren ’90 behoorlijk pootje gelicht in het ‘hete’ Schiphol-dossier. Het milieu mocht de economische groei uiteindelijk niet in de weg staan. Een reconstructie. ....


Lees meer

 

Marcel van Roosmalen: Schiphol is tegen ganzen, tegen bomen en tegen mensen.

19-Jul-2018

Kort filmpje: Schiphol de grootste vervuiler van allemaal, komt op voor het milieu door de kleine vervuiler te beboeten. Ze gaan gewoon door met het kapot maken van de aarde. Schiphol is de grote boze wolf die eerst roodkapje opeet en daarna bordjes in het bos zet waarop staat dat je beter niet alleen kunt gaan wandelen, aldus van roosmalen op NPO radio1. https://twitter.com/NPORadio1/status/1019176191972945920https://twitter.com/NPORadio1/status/1019176191972945920

https://www.youtube.com/watch?v=yg5gHKlJZa4

https://twitter.com/NPORadio1/status/1019176191972945920

....


Lees meer

 

Eindhoven Airport proefcasus voor luchtvaart Nederland

19-Jul-2018

Michel Theeuwen    ED

EINDHOVEN - Eindhoven Airport wordt een proeftuin voor de luchtvaart van de toekomst in Nederland. In een half jaar tijd moeten alle partijen samen concrete en innovatieve en duurzame maatregelen bedenken voor de toekomst van de luchthaven. ....


Lees meer

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er gewoon komen

18-Jul-2018

Verslag: Sander ’t Sas  Redactie: Miriam Heijenga   EenVandaag

Lelystad Airport, de nieuwe dependance van Schiphol, gaat er hoe dan ook komen. Ondanks het massale protest van omwonenden en het feit dat de belevingsvlucht op 30 mei meer geluid produceerde dan toegelaten. Dat stelt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat  in EendVandaag. “Er is nu eenmaal een politiek besluit genomen”, aldus Van Nieuwenhuizen.....


Lees meer

 

Dit geklungel met Schiphol gaat me aan het hart

14-Jul-2018

Roger Cohen   fd

’Dit geklungel gaat me aan het hart’, zegt Guus Berkhout. De emotie spat ervan af als de 78-jarige emeritus hoogleraar praat over Schiphol. Al twintig jaar houdt hij zich bezig met het lot van de luchthaven en haar omwonenden, maar zijn ergernis wordt alleen maar groter. ’We hebben zo veel deskundigheid in Nederland, maar Schiphol laat het echt van alle kanten afweten.’

Artist’s impression van de nieuwe A-terminal op Schiphol. De hal, die een capaciteit krijgt van 14 miljoen reizigers per jaar, moet in 2023 in gebruik worden genomen.
Artist’s impression van de nieuwe A-terminal op Schiphol. De hal, die een capaciteit krijgt van 14 miljoen reizigers per jaar, moet in 2023 in gebruik worden genomen.Illustratie: KAAN Architecten/Filippo Bolognese

Schiphol worstelt. De luchthaven zit na jaren van forse groei op slot. De opening van luchthaven Lelystad, die moet leiden tot meer ruimte op Schiphol, is al twee keer uitgesteld. Ondertussen brokkelt de maatschappelijke steun voor de Nederlandse luchtvaart in hoog tempo af.

Doodzonde en onnodig, vindt Berkhout, die de problemen op Schiphol wijt aan verkeerde keuzes in de groei, waardoor afspraken met omwonenden niet konden worden nagekomen. Deze week verscheen zijn boek Schiphol, een visie op de toekomst. Het moest een kort boek worden. ‘Ik wilde onder de 100 bladzijden blijven. Een dik boek leest niemand.’

De kern van Berkhouts betoog: om het vertrouwen in de luchthaven en het draagvlak voor Schiphol te herstellen moet de overheid de overlast niet langer berekenen, maar meten met een transparant en rechtsgeldig meetnetwerk. Dat op feiten gebaseerde systeem kan ook de informatie leveren waarmee de overheid omwonenden kan compenseren die buitensporige lawaaihinder ondervinden van Schiphol. De luchthaven moet zich concentreren op economisch belangrijke vluchten.

’Voortdurende tegenwerking’

Het is niet de eerste keer dat Berkhout een eigen geluid laat horen over Schiphol. In 2002 stapte hij op als voorzitter van de onafhankelijke Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, die toenmalig verkeersminister Tineke Netelenbos moest adviseren over de invoering van nieuwe geluidsnormen voor de luchthaven. De Delftse hoogleraar kon zijn werk niet onafhankelijk uitvoeren en ondervond ’voortdurende tegenwerking’ van het ministerie. ‘Die periode was voor omwonenden beslissend’, stelt Berkhout. ‘Vanaf die tijd is het bergafwaarts gegaan.’

Ruim vijftien jaar later is Berkhout alleen maar kritischer geworden over de koers van Den Haag. ’De politiek heeft elke keer weer de verkeerde keuze gemaakt. Dat kunnen we ze aanrekenen, want ze zijn gewaarschuwd. Ik weet nog goed dat ik tegen mevrouw Netelenbos heb gezegd: het Schiphol-dossier zal de politiek blijven achtervolgen. We zijn er nog steeds mee aan het haspelen.’

Waarom maakt u zich zo druk?

‘Kijk naar Nederland: export is de basis van onze welvaart. We moeten het dus hebben van goede verbindingen naar de wereld. Al het andere moet daar dienstbaar aan zijn. Maar alle bewindslieden en parlementariërs in de afgelopen tien jaar hebben gewoon toegelaten dat Schiphol vol kwam te zitten met franjevluchten. Dat is de kern van het probleem! Zeker 100.000 van de 500.000 vluchten hadden er nooit mogen komen. Schiphol laat het van alle kanten afweten. Je merkt het al bij het binnenkomen. Het is enorm druk geworden. Overal zie je rijen, bij de incheckbalies, bij het beveiligingspersoneel, de paspoortcontrole. Dat komt omdat er overal geknepen wordt. Ze hadden de winst niet moeten doorsluizen naar Den Haag, maar moeten investeren in een beter Schiphol! Hoe kun je als overheid zeggen dat de luchthaven vreselijk belangrijk is, en ondertussen elk jaar €150 mln aan dividend uit de kas halen, terwijl je ziet dat een aantal dingen niet goed lopen?’

U heeft het veel over ’de politiek’. Het kabinetsbeleid vertegenwoordigt toch de wil van het electoraat?

’Nee. Infrastructuur en Waterstaat en Schiphol is een. Het is echt niet zo dat het ministerie er voor de burger zit. Infrastructuur zit er voor Schiphol. Het is twee handen op een buik. Als ik wat met Netelenbos besprak, had ik een paar dagen later Gerlach Cerfontaine (toenmalig Schiphol-topman, red.) aan de telefoon met de inhoud van dat gesprek. Het is altijd alleen maar groei, groei, groei. Leefomgeving telt niet mee.’

Schiphol was met de Alderstafel toch jarenlang een voorbeeld voor andere luchthavens hoe je kunt overleggen met omwonenden?

’Kent u het begrip kluitjesvoetbal? Hans Alders was daar meester in. Hij zei: “Natuurlijk moeten we het samen oplossen.” Maar dan kwam hij met detailzaken - het maximale aantal vluchten per baan bijvoorbeeld - en dan stortten de bewoners zich erop om dat heel precies uit te zoeken. Ondertussen gingen Schiphol en de politiek gewoon verder met groei. Dat is een hele slimme aanpak. Met al die details wordt het vreselijk ingewikkeld, iedereen wordt er doodmoe van. Als de mensen moe werden, drukte Alders zijn eigen agenda door.’

CV

Prof. Dr. Ir. Guus Berkhout (1940) is emeritus hoogleraar in de geofysica en seismische beeldvorming.

Na een studie elektrotechniek aan de TU Delft (1963) promoveerde Berkhout in 1970 cum laude in de natuurkunde.

Vanaf 1964 werkte hij bij Shell.

In 1976 werd hij hoogleraar aan de TU Delft.

Tussen 1998 en 2001 was hij lid van het college van bestuur van de TU Delft, vanwege meningsverschillen over de toekomstplannen voor de universiteit.

Van 2000 tot 2002 was hij voorzitter van de commissie die het kabinet-Kok II adviseerde over de geluidshinder van Schiphol.

Berkhout is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en senior lid van de Nederlandse Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI).

U pleit voor een nieuw stelsel.

‘Het is niet verbazingwekkend dat de discussie over geluidsoverlast en de groei van Schiphol zo verschrikkelijk ingewikkeld en mistig gaat. We weten niet waarover we spreken, want we meten niets. Niemand weet hoeveel lawaai er werkelijk wordt gemaakt, want we werken alleen met onbetrouwbare rekenmodellen. De politiek is gek op modellen. Want modellen hebben knoppen, waar je aan kan draaien. Als het antwoord je niet bevalt, draai je aan die knoppen.’

’De huidige Lden-maat (een maat die geluidsbelasting door omgevingslawaai uitdrukt, red.) is volledig ongeschikt om te bepalen hoeveel hinder mensen hebben van dat vliegtuiglawaai. Vliegtuiglawaai is namelijk heel anders dan verkeerslawaai: het gaat met enorme pieken en dalen. Mensen worden daar helemaal gek van: het is onvoorstelbaar hinderlijk. Dat vraagt om een heel andere maat.’

’Daarom moeten we een geluidsdatabase opbouwen van het daadwerkelijke lawaai, gekoppeld aan een database van de werkelijk ondervonden hinder. Die kunnen we vervolgens koppelen met een derde database, de klachtendatabase. Zo kunnen we ook de veelklagers er uitfilteren. Dat kan allang, in deze tijden van big data. We analyseren overal tot in detail de meest ingewikkelde processen, maar op Schiphol, dat zo belangrijk is voor ons, zitten we nog met ouderwetse modellen te rommelen.’

’Iedereen moet kunnen zien wat er op de luchthaven gebeurt, tot op detailniveau, per vliegtuig, zelfs per piloot. Dit kan een rechtsgeldig meetsysteem opleveren, waar burgers zich op kunnen beroepen en mee naar de rechter kunnen gaan. Daarmee komt ook het vertrouwen terug. Want ook emotie speelt een rol bij beleving van hinder. Hoe sympathiek is de lawaaimaker? Als ik een verdomd aardige buurman heb, is het niet erg dat hij weer aan het timmeren is. Maar als ik een bloedhekel heb aan die man, dan erger ik me rot. Dat is de situatie die is ontstaan.’

Zal luchtvaart niet altijd overlast opleveren?

’We moeten realistisch zijn. Omwonenden van Schiphol zullen altijd een achterstand houden in welzijn. Je kunt geluid van vliegtuigen nou eenmaal niet tegenhouden met een geluidsscherm, zoals bij het verkeer. Maar we kunnen wel eerlijk zijn. We kunnen tegen omwonenden zeggen: heel Nederland profiteert van Schiphol, jullie dragen de lasten en we compenseren dat, bijvoorbeeld met een lagere onroerendezaakbelasting. Alleen al die erkenning is goud waard.’

 

https://fd.nl/economie-politiek/1261587/dit-geklungel-met-schiphol-gaat-me-aan-het-hart

....


Lees meer

 

Pokerspel rond Lelystad Airport

14-Jul-2018

Yteke de Jong en Paul Eldering   De Telegraaf

Er is twijfel of het lukt om vakantieverkeer naar Lelystad Airport uit te plaatsen. Dat blijkt uit een rondgang in de sector naar aanleiding van de publicatie van de zogeheten verkeerverdeelregels (VVR). Alleen luchtvaartmaatschappijen die een landingsslot achterlaten op Schiphol zijn welkom op Lelystad, is het plan van het kabinet.....


Lees meer

 

Lot Schiphol en Lelystad nu in handen van Brussel

13-Jul-2018

Eva Schouten    Up in the sky

Het toekomstige lot van luchthavens Schiphol en Lelystad ligt nu in handen van Brussel. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft de verkeersverdelingsregel ter goedkeuring naar Brussel gestuurd.....


Lees meer

 

Minister gaat extra geluid belevingsvlucht Lelystad Airport onderzoeken

09-Jul-2018

Nu.nl

Het vliegtuig dat onlangs een belevingsvlucht uitvoerde rond Lelystad Airport heeft meer geluid gemaakt dan vooraf was berekend. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat daar onderzoek naar doen. Ze zal ’’deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor’’. ....


Lees meer

 

Regiegroep belevingsvlucht: Geluidshinder in milieurapport Lelystad Airport mogelijk onjuist

09-Jul-2018

Paolo Laconi    de Stentor

De verwachte geluidshinder van Lelystad Airport zoals in het milieueffectrapport wordt beschreven is mogelijk onjuist. Dat stelt de regiegroep die de belevingsvlucht op 30 mei voorbereidde in een evaluatie. Ze roept minister Cora van Nieuwenhuizen op onderzoek te doen.....


Lees meer

 

Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt

09-Jul-2018

Redactie: Marja SolVerslag: Jan Salden   EenVandaag

Het onderzoek naar de kosten en baten van uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport rammelt. Opbrengsten zijn sterk overschat, terwijl de kosten en nadelen voor de omgeving te laag zijn ingeschat. Dat stellen twee economen die op verzoek van omwonenden van de luchthaven de zogeheten ‘maatschappelijke kosten-baten analyse’ (mkba) tegen het licht hebben gehouden. Volgens de onderzoekers biedt het onderzoek onvoldoende basis om een besluit te nemen over groei van het vliegveld en moet het worden herzien. ....


Lees meer

 

Stop met groeidenken Schiphol

08-Jul-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Het gevoerde Schipholbeleid vormt een zwarte bladzijde in de politieke geschiedenis van ons land. De slechte luchtvaartwet blijft de politiek achtervolgen en de omwonenden zijn er alleen maar op achteruit gegaan.....


Lees meer

 

Tienpuntenplan voor Schiphol van professor Berkhout

07-Jul-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Omwonenden moeten stoppen met hun slachtofferrol, Schiphol moet niet uit zijn op winstmaken en de politiek moet stoppen met sjoemelmodellen.

Dat zijn drie aanbevelingen die professor Guus Berkhout doet in zijn boek ’Schiphol, een visie op de toekomst’.

In een Tienpuntenplan geeft Berkhout aan hoe Schiphol haar vitale rol voor de Nederlandse economie kan voortzetten, terwijl tegelijkertijd de leefkwaliteit rondom de luchthaven aanzienlijk kan worden verbeterd.....


Lees meer

 

Vliegt er straks echt geen vrachtverkeer laag over Zwolle? Tweede Kamer wordt steeds huiveriger

05-Jul-2018

RTV Oost

De Tweede Kamer is steeds kritischer over vrachtvervoer via Lelystad Airport. Dat komt omdat de minister zich genoodzaakt voelt om meer vrijheid te nemen in de omschrijving van het vliegverkeer dat ze vanaf Schiphol Airport naar Lelystad kan verhuizen. Van Nieuwenhuizen blijft herhalen dat het juridisch niet mogelijk is om alleen bepaalde vluchten of toestellen naar Lelystad te brengen. 

"Ik kan geen beperkingen stellen aan het type vliegtuig en het soort vluchten dat vanaf Lelystad zal plaatsvinden", aldus Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat.....


Lees meer

 

Piloten stappen vermoeid en ziek in de cockpit

05-Jul-2018

nos

Een meerderheid van de piloten heeft weleens te vermoeid of ziek een vliegtuig bestuurd. Uit een peiling van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) komt naar voren dat 62 procent er weleens te laat is achtergekomen dat er niet had mogen worden vertrokken.

VNV-voorzitter Van den Hudding noemt de bevindingen zorgelijk. Hij wijt het hoge percentage deels aan de werkdruk. Bijna negen op de tien piloten vinden dat de druk de afgelopen tien jaar is toegenomen.....


Lees meer

 

Zorgen over Lelystad Airport na afwijzing Europese Commissie

03-Jul-2018

Paolo Laconi   de Stentor

AnalyseHet kabinet wilde vakantiemaatschappijen van Schiphol naar Lelystad Airport dwingen. De Europese Commissie veegt die maatregel echter van tafel. Een zware tegenvaller voor Lelystad Airport. Immers: hoe krijg je de Flevolandse luchthaven nu wél vol met vakantievluchten van Schiphol?....


Lees meer

 

Minister sluit akkoord voor veiliger Schiphol

03-Jul-2018

Minister Cora van Nieuwenhuizen en de luchtvaartsector hebben een overeenkomst gesloten om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. Kern van het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol’ is dat de sector komt tot een integraal veiligheidsmanagementsysteem op de luchthaven. Ook de verbetering van het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen door de Inspectie Leefomgeving en Transport is in de overeenkomst vastgelegd. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/nieuws/2018/07/02/minister-sluit-akkoord-voor-veiliger-schiphol  ....


Lees meer

 

Minister concludeert ten onrechte dat Schiphol kan groeien

03-Jul-2018

Herman Stil    Het Parool

Schiphol kan ’beperkt groeien’ zonder dat de veiligheid van omwonenden in het gedrang komt. Dat blijkt uit onderzoeken die dinsdag aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Actiegroepen zijn woest.....


Lees meer

 

Beveiligers Schiphol bereiden acties voor: chaos dreigt tijdens zomervakantie

03-Jul-2018

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet    NH

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol gaan actievoeren op de luchthaven. Dat kunnen stiptheidsacties of zelfs werkonderbrekingen zijn. De beveiligingsbedrijven zijn niet ingegaan op het ultimatum dat de vakbonden FNV en CNV hadden gegeven voor een betere cao. Dat ultimatum gold tot gisterochtend 10.00 uur.....


Lees meer

 

Parkeren melkkoe Eindhoven Airport

30-Jun-2018

Bart-Jan van Rooij   Eindhovens Dagblad

EINDHOVEN - De parkeerplaats is toepasselijk Gold gedoopt: wie een paar uur parkeert tegenover de terminal van Eindhoven Airport is goud geld kwijt.

Wie bij Eindhoven Airport net wat te lang eersterangs parkeert, krijgt een gepeperde rekening. Eén minuutje langer dan 120 minuten parkeren op de zogeheten ’kiss & ride’-plek, vlak bij de terminal en de kassa brengt bijna vijf tientjes in rekening. Bij de betaalautomaat zorgen de woekerprijzen geregeld voor geschrokken en boze gezichten van automobilisten die familie of vrienden ophalen of wegbrengen.  ....


Lees meer

 

Vliegtuigenplaag boven Gouda

29-Jun-2018

Gouds Dagblad

Wat een drukte in de lucht boven Gouda! Nog nooit zo idioot geweest. Drukte boven Korte Akkeren / Gouda. Iedere twee minuten een dalend vliegtuig richting Schiphol.
Om de 2 minuten een vliegtuig over je huis. Lekker zo in de tuin met al die herrie boven je. Nog een week en dan moet het over zijn. Vanochtend valt het mij ook op. Ze vliegen achter elkaar over de wijk heen. Bizar druk in de lucht. Minder dan 2 min verschil. Het lijkt hier Hoonhorst wel. Extreem veel laag overkomend vliegverkeer.....


Lees meer

 

Veiligheidsrisico vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat

29-Jun-2018

Omwonenden van Schiphol maken zich ernstig zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol. Het in april 2017 uitgebrachte rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is onthullend en onthutsend: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”. Op basis van de opvolging schrijft de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.....


Lees meer

 

Uitstoot van luchtvaart en scheepvaart vanuit Nederland buiten klimaatwet

27-Jun-2018

Vandaag werd bekend dat de langverwachte klimaatwet er eindelijk komt. “Door een breed gesteunde Klimaatwet in behandeling te nemen, laat Nederland zien de strijd tegen klimaatverandering serieus te nemen,” aldus Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie. “Er zijn maar een paar landen die hun ambities momenteel in een wet hebben verankerd. We vinden het fantastisch dat Nederland zich hiermee bij deze koplopers schaart.

Echter, ten opzichte van de originele tekst worden helaas wel twee stappen terug gezet: het CO2-besparingsdoel is van 55% naar 49% bijgesteld en de keiharde resultaatsverplichting voor 2030 is verdwenen. Dat is teleurstellend en past niet bij de ambities van ‘het groenste kabinet ooit’.....


Lees meer

 

Vijf redenen waarom Schiphol niet kan groeien

27-Jun-2018

Er zijn vele redenen waarom Schiphol niet zou moeten groeien, de vijf belangrijkste op een rijtje

....


Lees meer

 

Omwonenden Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie

27-Jun-2018

Jan Salden‏ @jan_salden

Omwonenden #Schiphol verliezen hoger beroep bij Raad van State tegen ministerie over, in hun ogen, "gesjoemel" door toenmalig minister Eurlings met geluidsnormen in 2007.https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95637&summary_only=&q=  ....


Lees meer

 

Minister moet eind maken aan gedoogsituatie Schiphol

27-Jun-2018

Redactie: Jan Salden, verslag: Marja Sol    EenVandaag

De overheid moet een eind maken aan de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol. Het niet optreden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de overschrijding van geluidslimieten rond de luchthaven duurt te lang en ondermijnt de rechtspositie van omwonenden.....


Lees meer

 

Eindhoven-Noord heeft pech met vliegtuiglawaai

24-Jun-2018

Vanda van de Kooi    Eindhovens Dagblad

Defensie stelt in een reactie op klachten van bewoners van Eindhoven-Noord dat de keuzevrijheid van de luchtverkeersleiding klein is, binnen de geldende afspraken.

En daar valt nu niet aan te tornen, aldus het Eindhovense college van B en W in antwoord op vragen van het Bewoners Platform Woensel Noord. ....


Lees meer

 

Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart

23-Jun-2018

Nu.nl

Enkele duizenden demonstranten protesteren zaterdagmiddag in zes plaatsen tegen de groei van de luchtvaart. Met spandoeken met opschriften als ’Luchtvaart groeien doet de aarde gloeien’, ’Luchtvaart die zorgen baart’, ’Red de rust in Hoenderloo’ en ’Noodlanding voor het klimaat’ tekenen zij verzet aan tegen de toename van het aantal vliegbewegingen.....


Lees meer

 

Schiphol is een van de goedkoopste luchthavens

23-Jun-2018

 
....


Lees meer

 

Minister gaat verplaatsing Schiphol naar Noordzee onderzoeken

23-Jun-2018

Het Financieele Dagblad

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat een verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee onderzoeken. Een Kamermeerderheid had daarom verzocht. De VVD-bewindsvrouw komt met een ’quick scan’, die mogelijk leidt tot een uitgebreidere studie en aanbevelingen in de volgend jaar te verschijnen Luchtvaartnota.....


Lees meer

 

Maastricht Aachen Airport in verzet tegen nieuwe vliegtaks

23-Jun-2018

Monique Evers   De Limburger

Vliegveld Maastricht Aachen Airport zal zich gaan verzetten mocht staatssecretaris Menno Snel (Financiën) daadwerkelijk een nationale vliegtaks invoeren om zo de staatskas te spekken.

Dat zegt Jos Roeven, directeur van de luchthaven in Beek.....


Lees meer

 

Belasting op vliegen heeft geen effect op aantal vluchten

23-Jun-2018

Nu.nl

 

Als de overheid een nationale vliegtaks instelt, heeft dat nauwelijks effect op het klimaat, want het aantal vluchten vermindert niet. Dat blijkt uit een uitgelekt onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Onderzoeksbureau CE Delft analyseerde tien verschillende typen heffingen en concludeert dat in alle gevallen 95 procent van de reizigers blijft vliegen vanaf een Nederlandse luchthaven.....


Lees meer

 

Het is tijd om Schiphol te laten krimpen

23-Jun-2018

’Het Nederlandse klimaat verwacht van bijna elke sector inspanningen,’ schrijft Tweedekamerlid Lammert van Raan (PvdD) in Het Parool. ’Behalve van de landbouw en de luchtvaart.’Het valt niet uit leggen dat de luchtvaart buiten het aanstaande klimaat­akkoord wordt gehouden. Toch blijft het zelfbenoemde groenste kabinet ooit de buitensporige klimaatkosten van de luchtvaart afwentelen op toekomstige generaties. ....


Lees meer

 

Geluidsberekeningen Schiphol kloppen opnieuw niet

22-Jun-2018

Eelco Hiltermann    RTLZ

Mag Schiphol uitbreiden of niet? Die politiek gevoelige vraag wordt voorlopig niet beantwoord. De reden: een belangrijk adviesrapport verschijnt minimaal twee maanden later dan gepland, omdat de geluidsberekeningen niet kloppen. ....


Lees meer

 

Geen dubbele petten meer voor Schiphol ambtenaren

21-Jun-2018

ANP    Nos

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maakt een einde aan de dubbele petten van haar ’Schiphol-ambtenaren’. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Tot dusver hadden die ambtenaren op het ministerie twee rollen: ze adviseerden Schiphol bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) en zouden dat rapport vervolgens ook moeten goedkeuren. Van het rapport hangt veel af. Op basis van de berekeningen in dit milieurapport wordt besloten hoeveel Schiphol mag groeien na 2020.....


Lees meer

 

Minister rolt rode loper uit voor Emirates op Schiphol

21-Jun-2018

Klaas-Jan van Woekerom   Luchtvaartnieuws.nl

DEN HAAG - Minister Cora van Nieuwenhuizen ziet geen bezwaren om Emirates de ruimte te geven voor een derde dagelijkse vlucht tussen Dubai en Schiphol. De luchtvaartmaatschappij wil met ingang van het winterseizoen naast de twee huidige Airbus A380’s een Boeing 777 op de route inzetten.....


Lees meer

 

Informatie Rijksoverheid over de Luchtvaart

21-Jun-2018

....


Lees meer

 

Grootscheepse verbouwing verkeerstoren Schiphol waardoor 700.000 vluchten mogelijk zijn

21-Jun-2018

Herman Stil   Het Parool

De luchtverkeersleiding op Schiphol gaat de komende drie jaar circa 90 miljoen euro investeren in een verjonging. Zo gaat de verkeerstoren op Schiphol Centrum grondig op de schop en wordt op Schiphol Oost een nieuw trainingcentrum gebouwd.Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wil daarmee in 2021 klaar zijn voor verdere groei van het vliegverkeer en een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim.....


Lees meer

 

Meerderheid wil einde aan groei Schiphol: Het wordt gewoon te gek

20-Jun-2018

NH Nieuws

SCHIPHOL - Het NH Nieuws panel vindt verdere groei Schiphol onacceptabel. Dat blijkt uit een enquête van het NH Nieuws, waaraan 940 mensen uit de hele provincie meededen.

Nu Schiphol aan de 500.000 vliegbewegingen per jaar zit, moet de rem erop. Het kabinet heeft bepaald dat het aantal vluchten tot en met 2020 niet verder mag stijgen. Verschillende partijen in de luchtvaartsector pleiten er echter voor om de komende jaren toch verder uit te breiden. Daarvoor lijkt onder Noord-Hollanders onvoldoende draagvlak, gezien de uitslag van onze enquête.....


Lees meer

 

Jan Paternotte D66: Luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord

20-Jun-2018

Bezoek bij Schiphol met D66 A’dam & H’meer om te zien hoe de luchthaven met elektrische bussen, warmte/koudeopslag, zonnepanelen op vliegtuigtrappen en groene walstroom CO2-neutraal is geworden. Qua niet-vliegen dan, want luchtvaart moet nog in het klimaatakkoord!

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

 

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384https://twitter.com/jpaternotte/status/1008715704395280384

....


Lees meer

 

Vliegen op biomassa? Ga fietsen

20-Jun-2018

Hendrik J. Kaput   MSN Lifestyle

De kranten stonden afgelopen week vol van het goede nieuws: we kunnen straks milieuvriendelijk vliegen op biomassa. De CO2 die we dan uitstoten is niet klimaatverpestend toegevoegd vanuit fossiele brandstoffen, maar behoort dan weer tot de natuurlijke omzet die afkomstig is uit gewassen en hun koolstofcyclus. Te mooi om waar te zijn? Inderdaad. Hendrik Kaput rekent het voor.....


Lees meer

 

Minister zet streep door local rule voor extra cargoslots

20-Jun-2018

Joeri van Ormondt    Up in the Sky

Minister Cora van Nieuwenhuizen zet resoluut een streep door de local rule. In dit lokale richtsnoer was afgesproken wat meer ruimte voor vrachtvluchten op het overvolle Schiphol te creëren. De minister is echter bang dat het maximale aantal vluchten hiermee wordt overschreden.....


Lees meer

 

Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf

17-Jun-2018

Frans van den Berg    Haarlems Dagblad

Demonstratie tegen Schiphol niet op luchthaven zelf